Ceturtdien, 10.maijā, Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti akceptēja pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz deviņiem* īpašumiem.

Kā komitejas deputātus informēja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, laikposmā no 27.marta līdz 27.aprīlam pārdoti deviņi īpašumi, tostarp arī Jāņa Gaiļa bēdīgi slavenais nekustamais īpašums Peldu ielā 45 un Dzintaru ielā 2, kā arī viesnīca jeb viesu nams "Jugend" Toma ielā 46. Visu darījumu kopējā summa ir 554 448 eiro.

Pašvaldība atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Vaiņodes iela 12, sastāvoša no zemesgabala 899 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, pirkuma līgumā uzrādītā pirkuma maksa – 251 848 eiro;

Raiņa iela 34, sastāvoša no zemesgabala 620 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un saimniecības ēkas, pirkuma līgumā uzrādītā pirkuma maksa 26 500 eiro;

Toma iela 46, sastāvoša no zemesgabala 734 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, pirkuma līgumā uzrādītā pirkuma maksa 161 000 eiro;

Mucenieku iela 7, sastāvoša no zemesgabala 997 kv.m kopplatībā, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 3 800 eiro;

Ploču iela 11B, sastāvoša no zemesgabala 732 kv.m kopplatībā, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 6 300 eiro;

Kroņu iela 8, sastāvoša no zemesgabala 455 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltnes, pirkuma līgumā uzrādītā pirkuma maksa 22 000 eiro;

Slimnīcas iela 10/12, sastāvoša no zemesgabala 24101 kv.m kopplatībā, pirkuma līgumā uzrādītā pirkuma maksa 13 000 eiro;

Peldu iela 45, sastāvoša no zemesgabala 658 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 62 000 eiro;

Dzintaru iela 2, sastāvoša no zemesgabala 767 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8 000 eiro.

*Precizējot sniegto informāciju, Nekustamā īpašuma pārvalde atsauca informāciju par Vaiņodes 12, par kuru tika lemts jau iepriekšējā Pilsētas attīstības komitejas sēdē. Respektīvi minētajā laikposmā pārdoti astoņi īpašumi par kopējo summu 302 200 eiro.