Ministru kabinets piekrita valsts galvoto aizdevumu daļējai atmaksai pārdalīt 1,438 miljonus eiro, kas bija paredzēti Liepājas slēgto tenisa kortu projektam, taču šogad nav apgūti pilnībā.

2017.gada valsts budžeta projekta izstrādes procesā jaunās politikas iniciatīvu pasākumam "Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecība" tika piešķirti 1,550 miljoni eiro, šādu summu paredzot arī 2018. un 2019.gadā, ziņo LETA.

Liepājas pilsētas pašvaldība šonedēļ informēja IZM, ka 2017.gada 24.jūlijā būvvaldē akceptēts SIA "Nams" izstrādātais būvprojekts minimālā sastāvā "Slēgto tenisa kortu teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā", savukārt jau augusta vidū izsludināts slēgts konkurss par būvprojekta izstrādi un būvdarbiem.

Konkursa pirmajā kārtā atlases prasības izpildīja trīs pretendenti. Ja netiktu pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, tad nākamnedēļ, 20.decembrī, būtu jāiesniedz finanšu piedāvājumi un tikai pēc to izvērtēšanas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija varētu slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu par būvprojekta izstrādi un būvdarbiem.

Vēstulē Liepājas pilsētas pašvaldība norāda, ka uz 2017.gada decembra sākumu Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecības projekta īstenošanai ir izlietoti 111 576,66 eiro, savukārt atlikušo summu pašvaldībai būs iespējams apgūt 2018.gada periodā.

IZM, izvērtējot Liepājas pilsētas pašvaldības vēstulē sniegto informāciju, atbalsta nepieciešamību meklēt risinājumus šogad neapgūto līdzekļu pārcelšanai. Vienlaikus jāņem vērā, ka 2018.gadā Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecības projekta īstenošanai IZM 2018.gada valsts budžetā arī ir paredzēti 1,55 miljoni eiro, tādēļ, vērtējot līdzekļu pārcelšanu, vienlaikus jāvērtē Liepājas pilsētas pašvaldība spēja 2018.gadā apgūt gan 2017.gadā neapgūtos, gan 2018.gadā plānotos piešķiramos līdzekļus.

Sazinoties ar Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, IZM secināja, ka 2018.gadā pašvaldība šādu finansējuma apmēru Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecības projektā nevarēs apgūt, tādēļ 2017.gadā neapgūtie līdzekļi būtu jāpārceļ uz 2019.gadu, kad varēs nodrošināt šo līdzekļu apguvi.

Lai līdzekļu pārdale neradītu negatīvu fiskālu ietekmi uz 2019.gada valsts budžeta izdevumiem, IZM rosina veikt 1 438 423 eiro pārdali Latvijas Olimpiskajai komitejai valsts galvoto aizdevumu 2019.gada maksājuma daļējai atmaksai, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi jau 2017.gadā, savukārt pārdales rezultātā pieejamos finanšu resursus 2019.gadā novirzīt Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecības projekta īstenošanai pārdalīto līdzekļu apmērā.

Pārdalāmo finansējumu 1 438 423 eiro apmērā paredzēts novirzīt Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra Jelgavā projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta, projekta "Olimpiskā centra "Ventspils" infrastruktūras attīstība periodā no 2011.–2013.gadam" un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanai, kā arī Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" pabeigšanai saņemto valsts galvoto aizdevumu daļējai atmaksai, jo šo galvojumu atmaksai (kopā) 2019.gadā paredzēti valsts budžeta līdzekļi 2 049 500 eiro apmērā.

Valdība atbalstīja līdzekļu 1 438 423 eiro apmērā no Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai piešķirtā finansējuma uz IZM 2017.gada budžeta apakšprogrammu "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" par īstenotajiem projektiem Daugavpils Olimpiskajā centrā, Zemgales Olimpiskajā centrā un Ventspils Olimpiskajā centrā valsts galvoto aizdevumu 2019.gada maksājuma daļas atmaksai, tādējādi nodrošinot saistību daļēju izpildi 2017.gadā.

Tāpat atbalstīts, ka finanšu resursi, kas apakšprogrammā "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija LOK – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" radušies pēc apropriācijas pārdales, 2019.gadā novirzāmi Liepājas slēgtā tenisa korta celtniecībai.