Piektdien, 21.jūlijā, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdē par valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts uzņēmējs un Liepājas domes deputāts Jānis Vilnītis.

Savukārt Liepājas mērs Uldis Sesks, kas SEZ valdes priekšsēdētāja amatā atradās kopš 1999.gada 17.februārā, būs priekšsēdētāja vietnieks, šajā postenī nomainot Andri Ozolu.

Kā ziņots, pēc pašvaldību vēlēšanām SEZ valdes locekļu amatus bija spiesti atstāt Jurijs Hadarovičs un Aloizs Norkus. Vietā nāca Jānis Vilnītis un Ģirts Kronbergs. Vilnītis Liepājas SEZ valdē bija no 2008. līdz 2013.gadam, bet Kronbergs pirms tam bija strādājis Ventspils brīvostas valdē.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums nosaka, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus ieceļ amatā uz pieciem gadiem.