Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 9. septembrī, domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens informēja deputātus, ka laika posmā no 5. augusta līdz augusta beigām domē iesniegti 12 pirkuma līgumi, uz kuriem izsniegti atteikumi no pirmpirkuma tiesībām. No tiem septiņi ir zemesgabali, četras – dzīvojamās ēkas un viena vairākdzīvokļu ēka Liepu ielā 3. Īpašumi pārdoti par kopējo summu 1 338 345, 76 eiro. Dārgākais no visiem pirkumiem ir hektāru liels zemesgabals Parka ielā 21, ko no SIA “Rameka” nopirkusi SIA “Augstceltne”, uzņēmums, kas saistīts ar būvmateriālu tirgotāju “Kurši”.


Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Grīņu iela 41, sastāvoša no zemesgabala 2000 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 eiro;

Alejas iela 11, sastāvoša no zemesgabala 810 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo ēku un saimniecības ēku, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 153 000 eiro;

Lēņu iela 13, sastāvoša no zemesgabala 1864 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7800 eiro;

Parka iela 21, sastāvoša no zemesgabala 10032 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 704 045,76 eiro;

Kuldīgas iela 16, sastāvoša no zemesgabala 2277 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5300 eiro;


Liepu 3. Foto: irliepaja.lv.


Liepu iela 3, sastāvošu no zemesgabala 1276 kv.m kopplatībā un uz tā esošu būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 250 000 eiro;

Loču iela 12, sastāvoša no zemesgabala 569 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 29 900 eiro;

Lauku iela 50A, sastāvoša no zemesgabala 518 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo ēku un palīgceltni, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro;

Ganību iela 161A, sastāvoša no zemesgabala 577 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 67 000 eiro;

Krūmu iela 26, sastāvoša no zemesgabala 651 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 9800 eiro;

Zemeņu iela 5, sastāvoša no zemesgabala 1372 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3500 eiro;

Ābeļu ielā 24, sastāvoša no zemesgabala 848 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 53 000 eiro.