Pieci maksātnespējīgā "Liepājas osta LM" nekustamie īpašumi nosolīti par 318 510 eiro, aģentūru LETA informēja uzņēmuma maksātnespējas administratore Zanda Kokare-Rode.

Īpašumu kopējais novērtējums bija 289 000 eiro.

Par lielāko summu – 137 970 eiro – nosolītas ēkas Sliežu ielā 4, kas zināma arī Eļļas ekstrakcijas rūpnīca. Šis īpašums sastāv no 25 būvēm. Savukārt zeme, uz kuras atrodas šīs būves, jeb domājamās daļas no nekustamā īpašuma Sliežu ielā 4 nosolītas par 130 515 eiro. Par 7980 eiro nosolītas domājamās daļas no zemesgabala Sliežu ielā 4B.

Izsolē nosolīti arī divi uzņēmumam piederoši dzīvokļu īpašumi. Dzīvoklis un kopīpašuma domājamās daļas Graudu ielā 4 nosolītas par 35 700 eiro, bet dzīvoklis un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes Siļķu ielā 14 – par 6345 eiro.

Šos īpašumus varēja iegādāties elektroniskajās izsolēs. Izsoles uzvarētājiem viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā visa summa, par kādu tie nosolījuši īpašumus. Kā norādīja administratore, pašlaik viņai neesot tiesību atklāt to, kas ir izsoļu uzvarētāji, jo pirkumu summas vēl nav samaksātas.

Jau ziņots, ka Liepājas ostas stividorkompānijas AS "Liepājas osta LM" maksātnespēju Liepājas tiesa pasludināja šī gada 12.maijā. "Liepājas osta LM" bija maksātnespējīgā metalurģijas uzņēmuma "Liepājas metalurgs" meitasuzņēmums.