Pārdots arī nams Kapsētas ielā 10. Foto no Google Maps


Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē 12. martā pieņēma zināšanai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz astoņiem nekustamajiem īpašumiem, kuru pārdošanas darījumi notikuši laikā no 1.līdz 29 februārim.

Viena daļa no tiem ir privātai apbūvei paredzētie zemesgabali Zemeņu ielā un Upeņu ielā. Janvārī tika nopirkts pirmais no 24 šādiem zemesgabaliem – Magoņu ielā. Izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens toreiz prognozēja, ka šim pirkumam varētu sekot nākamie, kas arī apstiprinājies.

Pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šiem februārī pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem:

Pupu iela 5/9, kas sastāv no zemesgabala 3600 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 11 000 eiro;

Zemeņu iela 8, kas sastāv no zemesgabala 1230 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 3690 eiro;

Loču iela 1A, kas sastāv no zemesgabala 872 kv.m kopplatībā un palīgceltnes, un kas pārdots par 20 000 eiro;

Dundagas iela 8, kas sastāv no zemesgabala 1911 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 7500 eiro;

Toma iela 51, kas sastāv no zemesgabala 481 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 18 500 eiro;

Upeņu iela 21, kas sastāv no zemesgabala 2485 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 8698 eiro;

Upeņu iela 25, kas sastāv no zemesgabala 2434 kv.m kopplatībā, un kas pārdots par 9736 eiro;

Kapsētas iela 10, kas sastāv no zemesgabala 1042 kv.m kopplatībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, un kas pārdots par 40 000 eiro.