Aizvadītajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora vietnieka Mārtiņa Tīdena ziņojumu par izvērtētajiem nekustamo īpašumu darījumiem, kas reģistrēti laikposmā no 8.jūlija līdz 4.augustam. Darījumu kopējā summa ir 1 527 945 eiro. Izskatīti 19 nekustamo īpašumu pirkumu un pārdevumu līgumi, no kuriem trīs slēgti par vairākdzīvokļu mājām (tostarp diviem graustiem), septiņām individuālajām dzīvojamām mājām, astoņiem zemesgabaliem un vienu komercobjektu. Dārgākais darījums – individuālā dzīvojamā māja Antas Klints ielā 32, kas pārdota par 500 000 eiro.

Pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Zemeņu iela 2, sastāvoša no zemesgabala 1250 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3200 eiro;

Aroniju iela 11, sastāvoša no zemesgabala 1594 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3999 eiro;

Aroniju iela 9, sastāvoša no zemesgabala 1579 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4000 eiro;

Aroniju iela 5, sastāvoša no zemesgabala 1555 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7775 eiro;


Upeņu iela 22, sastāvoša no zemesgabala 2586 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 900;


Riepu iela 15, sastāvoša no zemesgabala 646 kv.m kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās mājas un piecām saimniecības ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 105 000 eiro;

Slapjā iela 12, sastāvoša no zemesgabala 2565 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 22 800 eiro;

Ūdens iela 29, sastāvoša no zemesgabala 657 kv.m kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 000;

Baseina iela 37, sastāvoša no zemesgabala 492 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 500 eiro;

Vaļņu iela 18, sastāvoša no zemesgabala 586 kv.m kopplatībā un uz tā esošas jaunbūves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 17 671,44 eiro;

Durbes iela 6, sastāvoša no zemesgabala 1590 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 9500 eiro;

Kviešu iela 34, sastāvoša no zemesgabala 1511 kv.m kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās ēkas un palīgēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 157 000;

Kviešu iela 28C, sastāvoša no zemesgabala 596 kv.m platībā un uz tā esošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 133 000;

Sūnu iela 1, sastāvoša no zemesgabala 866 kv.m kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 67 000 eiro;

Grīņu iela 33, sastāvoša no zemesgabala 1710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2700 eiro;

Antas Klints iela 32, sastāvoša no zemesgabala 1028 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 500 000 eiro;

Pļavu iela 122A, sastāvoša no zemesgabala 863 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 220 000 eiro;

Ērgļu iela 18, sastāvoša no zemesgabala 539 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 000 eiro.

Jaunā Ostmala 1B, sastāvoša no zemesgabala 533 kv.m kopplatībā un uz tā esošas divstāvu ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 185 000.