Pamatojoties uz Liepājas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas lēmumu, pašvaldība atteiksies no pirmpirkuma tiesībām 15 gadījumos.

Šis lēmums attiecas uz laikā no 26.aprīļa līdz 24.maijam reģistrētajiem nekustamo īpašumu pirkumu – pārdevumu līgumiem.

Nolemts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Ploču iela 9, sastāvoša no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1300 eiro;

Ploču iela 9A, sastāvoša no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1300 eiro;

Ploču iela 9B, sastāvoša no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1300 eiro;

Ploču iela 9C, sastāvoša no zemesgabala 711 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1300 eiro;

Ploču iela 13A, sastāvoša no zemesgabala 1484 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5500 eiro;

Kungu iela 36, sastāvoša no zemesgabala 1921 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 55 000 eiro;

Dārza iela 53, sastāvoša no zemesgabala 511 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 143 500 eiro;

Dārza iela 13, sastāvoša no zemesgabala 581 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6500 eiro.

Ālandes iela 15, sastāvoša no zemesgabala 482 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 500 eiro;

Sūnu iela 13, sastāvoša no zemesgabala 646 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 28 000 eiro;

Lāčplēša iela 10, sastāvoša no zemesgabala 857 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 500 eiro;

Rīgas iela 57, sastāvoša no zemesgabala 1883 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 9000 eiro;

Kviešu iela 28C, sastāvoša no zemesgabala 596 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un garāžu, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 53 357 eiro;

Kaļķu ielā 32, sastāvoša no zemesgabala 547 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 85 000 eiro;

Ezera iela 37/37A, sastāvoša no zemesgabala 801 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām dzīvojamām mājām un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 22 500 eiro.