Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 8.septembrī, domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis informēja deputātus par pašvaldībā izskatītajiem nekustamo īpašumu darījumiem augustā.


Salīdzinot ar jūliju, kad bija skatīti 11 darījumi par kopējo summu 755 700 eiro, augustā to bijis krietni mazāk – tikai seši, līdzīgi kā jūnijā, kad bija izskatīti pieci nekustamo īpašumu darījumi par kopējo summu 166 700 eiro un izsniegti atteikumi no pirmpirkuma tiesībām. Tiesa, darījumu kopējā summa augustā bijusi trīsreiz augstākā nekā jūnijā – 465 200 eiro.

Atteikumi izsniegti darījumiem ar zemesgabaliem un individuālajām dzīvojamajām mājām:

Skrundas iela 27, sastāvoša no zemesgabala 718 m2 platībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 500 eiro;

Darbnīcu iela 4, sastāvoša no zemesgabala 701 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 132 000 eiro;

Zāļu iela 53, sastāvoša no zemesgabala 620 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un palīgēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 55 000 eiro;

Saules iela 7, sastāvoša no zemesgabala 508 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 220 000 eiro;

Rīgas iela 57, sastāvoša no zemesgabala 1884 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;

Pureņu iela 22, sastāvoša no zemesgabala 1243 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 700 eiro.