Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 6.novembra sēdē publiskai apspriešanai nodota koku ciršana saistībā ar būvprojekta "Upeņu ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Magoņu ielai, Liepājā" izstrādi, informēja Apstādījumu uzraudzības komisija.

Objekts: Upeņu ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Magoņu ielai, Liepājā.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2023. gada 8. līdz 17. decembrim.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63 404 750.


Koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā persona: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ. nr. 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63 480 965.

Projekta izstrādātājs: SIA "Evolution Road", reģ. nr. 40103902811, Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta risinājums paredz Upeņu ielas pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz Magoņu ielai. Ielai paredzēta brauktuve ar platumu 7,5 metri un nesaistītu minerālmateriālu segumu. Upeņu iela šobrīd ir neesoša iela. Ņemot vērā apkārtnes augsto gruntsūdens līmeni, ielu paredzēts veidot uzbērumā, kas nodrošinās, ka attālums no projektētā brauktuves seguma līdz gruntsūdens līmenim būs vismaz viens metrs. Ielai plānota atvērtā tipa lietus ūdens atvade – sāngrāvji un caurtekas. Pa projektētajiem sāngrāvjiem un caurtekām lietus ūdens tiks novadīts uz esošo grāvju sistēmu un Grīzupes ielā esošo lietus ūdens kolektoru. Bez publiskajai apspriešanai nodoto koku ciršanas ielas izbūve nav iespējama.

Viedokļa izteikšana

Publiskās apspriešanas anketu var aizpildīt elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu sistēmā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

Koku ciršanas apspriešanas planšete;

Publiskās apspriešanas anketa (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Informāciju par aktuālajām apspriešanām iespējams skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā "Aktuālās apspriešanas", bet par lēmumiem – sadaļā "Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdēs izskatītie jautājumi".