Deputāti Pilsētas attīstības komitejas jūnija sēdē izskatīja un vienbalsīgi akceptēja domes atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem, kas pārdoti maijā. Pavisam pašvaldībā skatīti 22 šādi darījumi, un, kā atzina domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, “maijā lielākie darījumi bijuši ar zemesgabaliem”.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Zemeņu iela 4, sastāvoša no zemesgabala 1275 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3 500 eiro;

Apšu iela 15, sastāvoša no zemesgabala 731 kv.m kopplatībā un uz tā esošas trīs dzīvojamās ēkas un četras palīgēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 23 000 eiro;

Durbes iela 17, sastāvoša no zemesgabala 1501 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 700 eiro;

Durbes iela 9, sastāvoša no zemesgabala 1011 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7 700 eiro;

Ezera iela 78, sastāvoša no zemesgabala 772 kv.m kopplatībā un uz tās esošu dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;

Krūmu iela 64A, sastāvoša no zemesgabala 3131 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 33 000 eiro;

Durbes iela 7, sastāvoša no zemesgabala 1010 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8 500 eiro;

Doņu iela 17, sastāvoša no zemesgabala 607 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 26 000 eiro;

Grīzupes iela 25, sastāvoša no zemesgabala 726 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 500 eiro;

Pērkones iela 3, sastāvoša no zemesgabala 802 kv.m kopplatībā un uz tā esošas vienas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 69 000 eiro;

Sūnu iela 1, sastāvoša no zemesgabala 866 kv.m kopplatībā un uz tā dzīvojamo ēku un divas palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40 000 eiro;

Durbes iela 15, sastāvoša no zemesgabala 1011 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7 800 eiro;

Medņu iela 3, sastāvoša no zemesgabala 1198 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4 500 eiro;

Durbes iela 13, sastāvoša no zemesgabala 1010 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 700 eiro;

Raiņa iela 34, sastāvoša no zemesgabala 620 kv.m kopplatībā un uz tā dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 27 000 eiro;

Kaļķu iela 34, sastāvoša no zemesgabala 599 kv.m kopplatībā un uz tā dzīvojamo māju, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 280 000 eiro;

Rubeņu iela 14, sastāvoša no zemesgabala 2737 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 500 eiro;

Šķēdes iela 14, sastāvoša no zemesgabala 1920 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 9 400 eiro;

Vaļņu iela 32A, sastāvoša no zemesgabala 524 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;

Stārķu iela 22, sastāvoša no zemesgabala 784 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8 000 eiro;

Ventas iela 25, sastāvoša no zemesgabala 774 kv.m kopplatībā un uz tā dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 120 000 eiro;

Hika iela 2/4, sastāvoša no zemesgabala 1352 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro.