Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 7. aprīlī, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens informēja deputātus par martā izskatītajiem nekustamo īpašumu pirkumu līgumiem un pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pēc Tīdena sacītā visi 12 izskatītie darījumi ir saistīti, vai nu jau ar gatavu dzīvojamo māju pārdošanu vai zemesgabaliem, uz kuriem šādas mājas paredzēts būvēt. Kopīgā darījumu summa bijusi 909 000 eiro, un cenu amplitūda darījumiem bijusi visai plaša – no 27 tūkstošiem līdz 340 tūkstošiem eiro mājām un no 5,96 līdz 54,74 eiro par kvadrātmetru zemesgabaliem.

Pašvaldības atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības martā izsniegts šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Ventspils iela 49, sastāv no zemesgabala 1200 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 83 000 eiro;

Tirgus iela 57, sastāv no zemesgabala 717 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 27 000 eiro;

Zāļu iela 49, sastāv no zemesgabala 548 m2 kopplatībā, līgumā uzrādīta pirkuma maksa 30 000 eiro;

Pupu iela 5/9, sastāv no zemesgabala 2866 m2 kopplatībā, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 31 000 eiro;

Kaļķu iela 34, sastāv no zemesgabala 599 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 340 000 eiro;

Dzintaru iela 87, sastāv no zemesgabala 612 m2 kopplatībā un uz tā esošām trim būvēm, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 107 000 eiro;

Jāņa Asara iela 35A, sastāv no zemesgabala 685 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 80 000 eiro;

Raiņa iela 51, sastāv no zemesgabala 506 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 14 000 eiro;

Ventspils iela 52B, sastāva no zemesgabala 654 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 88 000 eiro;

Rubeņu iela 16, sastāv no zemesgabala 2011 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 12 000 eiro;

Dunalkas iela 13, sastāv no zemesgabala 616 m2 kopplatībā, uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 87 000 eiro;

Siļķu iela 35, sastāv no zemesgabala 2323 m2 kopplatībā, pirkuma līgumā uzrādīta pirkuma maksa 10 000 eiro.