SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, realizāciju. Kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672 eiro, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 71,58 procenti jeb 1 332 585 eiro, bet Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 28,42 procenti jeb 529 087 eiro.

Kā informē atbildīgā par publicitāti, SIA "Liepājas ūdens" pārstāve Sarmīte Jēkabsone, ir pabeigti jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi Ceriņu, Magoņu, Upeņu un, Ķiršu ielās. Būvdarbi tika realizēti SIA "Liepājas ūdens" un AS "UPB" noslēgtā būvdarbu līguma "Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2" ietvaros.

Ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas cauruļvadi 1,2 km garumā ielās, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās. Šobrīd notiek izpildes dokumentācijas saskaņošana un objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā, kas plānota jūnija mēnesī.

Sarmīte Jēkabsone: "Esam gandarīti par mūsu ilggadējā partnera AS "UPB" darbu. Visi līgumā paredzētie būvdarbi tika veikti labā kvalitātē, profesionāli, ievērojot būvdarbu izpildes laika grafiku un iekļaujoties līgumā noteiktajā finansējumā."