Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 13. maijā, deputāti uzklausīja un pieņēma zināšanai neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 18 nekustamajiem īpašumiem, kas tikuši pārdoti laika posmā no 25.marta līdz 30.aprīlim.


Tie ir vairāki zemesgabali, kā arī privātmājas:


Talsu iela 50/52, zemesgabals 8499 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 27 000 eiro;


Lāčplēša iela 9, zemesgabals 781 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 000 eiro;


Cīravas iela 9A, zemesgabals 635 kv.m kopplatībā, pārdots par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 000 eiro;


Dzērves iela 11, zemesgabals 1315 kv.m kopplatībā un uz tā esoša būve, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 33 500 eiro;


Kviešu iela 8, zemesgabals 617 kv.m kopplatībā un uz tās esoša dzīvojamā māja un saimniecības ēka, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 97 000 eiro;


Tiesu iela 3, zemesgabals 1097 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 21 300 eiro;


Talsu iela 54, zemesgabals 1010 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 8 500 eiro;


Dārtas iela 7, zemesgabals 583 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;


Zemeņu iela 6, zemesgabals 1255 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3 500 eiro;


Zemeņu iela 4, zemesgabals 1275 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3 500 eiro;


Magoņu iela 47, zemesgabals 1611 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 555 eiro;


Ventas iela 29, zemesgabals 830 kv.m kopplatībā un uz tā esoša dzīvojamā māja un piecas saimniecības ēkas, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 54 999 eiro;


Namdaru iela 6A, zemesgabals 2820 kv.m kopplatībā un uz tā esošas četras ēkas, pārdotas par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 162 000 eiro;


Hika iela 9, zemesgabals 2217 kv.m kopplatībā un uz tā esošas trīs būves, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1 225 000eiro;


Hika iela 3, zemesgabals 883 kv.m kopplatībā un uz tā esoša ēka, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 200 000 eiro;


Eduarda Veidenbauma iela 19, zemesgabals 736 kv.m kopplatībā un uz tā esošas četras būves, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 33 000 eiro;


Ziemeļu iela 52B, zemesgabals 691 kv.m kopplatībā un uz tā esoša dzīvojamā ēka un vienas palīgēka, pārdoti par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 91 000 eiro;


Talsu iela 37, zemesgabals 3369 kv.m kopplatībā, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 800 eiro.