Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 15. aprīlī, pieņēma lēmumu akceptēt pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem, kas pārdoti martā. Kā deputātus informēja izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, pavisam izskatīti deviņi šādi darījumi par kopējo summu 460 700 eiro, no kuriem pieci attiecas uz dzīvojamām mājām, trīs – uz zemesgabaliem un vienā no gadījumiem pārdots komercobjekts.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Robežu iela 29, sastāvoša no zemesgabala 930 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 78 000 eiro;

Saules iela 8, sastāvoša no zemesgabala 789 m2 kopplatībā un uz tā esošas jaunbūves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 18 500 eiro;

Noliktavas iela 1C, sastāvoša no zemesgabala 611 m2 kopplatībā un dzīvojamās ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 63 500 eiro;

Jēkaba Dubelšteina iela 6, sastāvoša no zemesgabala 735 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Laivu iela 5, sastāvoša no zemesgabala 1566 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 200 eiro;

Kviešu iela 35A, sastāvoša no zemesgabala 673 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un trīs saimniecības ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 65 000 eiro;

Mirdzas Ķempes iela 1A, sastāvoša no zemesgabala 1762 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 000 eiro;

Kungu iela 47, sastāvoša no zemesgabala 1507 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 75 000 eiro.

Dzērves iela 11, sastāvoša no zemesgabala 1315 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 500 eiro.