Liepājas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens Pilsētas attīstības komitejas sēdē 13. februārī informēja par laikā no 1. līdz 31. janvārim noslēgto nekustamo īpašumu pirkumu – pārdevumu līgumiem, kurus izskatot pašvaldība, nolēmusi neizmantot pirmpirkuma tiesības. Kā vienu no interesantākajiem Tīdens minēja kādreiz ar CSDD saistīto nekustamo īpašumu Lauku ielā 59, kas sastāv no zemesgabala 16 703 kv.m kopplatībā un uz tā esošām sešām ēkām un jaunbūvi – īpašums pārdots par 250 000 eiro. Šis pirkums Zemesgrāmatā arī reģistrēts kā viens no desmit nedēļas lielākajiem darījumiem Latvijā.


Pašvaldība arī atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumiem Lapu ielā 4, kas sastāv no zemesgabala 554 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un palīgceltnes un kas pārdots par 23 000 eiro; Rūpniecības ielā 3, kas sastāv no zemesgabala 2039 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 9 500 eiro; Stārķu ielā 42, kas sastāv no zemesgabala 620 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas kas pārdots par 38 000 eiro; Stārķu iela 40, kas sastāv no zemesgabala 680 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 7000 eiro, kā arī Magoņu iela 53, kas sastāv no zemesgabala 1231 kv.m kopplatībā un kas pārdots par 3690 eiro.


Šis ir pirmais no 24 privātai apbūvei rezervētajiem zemesgabaliem, kas par 3 eiro kvadrātmetrā beidzot pārdots.


"Par ko tas liecina? Varbūt būs turpinājums..." – izteica cerību Tīdens.