Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas skola izsludinājusi iepirkuma konkursu par astoņu jaunu mūzikas instrumentu piegādi. Instrumenti tiks piegādāti jau jaunajai skolai.

Aicināti pieteikties uzņēmumi, šī darba veikšanai, piedāvājumus iesniedzot, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas sekretariātā līdz 25. jūlijam pulksten 14.

Iepirkumam ir trīs daļas – par divu čellu piegādi, par sešu pūšaminstrumentu piegādi un par viena vibrafona piegādi. Pretendents var iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

Ar  šī gada 1. septembri notiks Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot par Kultūras ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu. 29. jūnijā rakstījām, ka jauno skolu vadīs Inga Auziņa. Skolām apvienojoties, tiks piešķirts arī PIKC (profesionālās izglītības kompetences centrs) statuss.