Maija beigās uzņēmumā "Liepājas enerģija" registrētas izmaiņas padomes sastāvā, informē SIA "Liepājas enerģija" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

1.aprīlī tika saņemts padomes priekšsēdētāja Aivara Kvesko paziņojums par darbības pārtraukšanu "Liepājas enerģija" padomes priekšsēdētāja amatā no 31.maija.

7.maijā beidzās pilnvaru termiņš arī SIA "Liepājas enerģija" padomes loceklim Rolandam Plūmem. Dalībnieks – AS "Latvenergo" kā SIA "Liepājas enerģija" padomes locekļa kandidātus izvirzīja Uģi Sarmu un atkārtoti uz nākošo termiņu Rolandu Plūmi, savukārt par padomes priekšsēdētāju ierosināja ievēlēt padomes locekli Kristapu Ločmeli.

Tā, kā AS "Latvenergo" daļa SIA "Liepājas enerģija" pamatkapitālā ir 51%, par valsts amatpersonām uzskatāmi visi SIA "Liepājas enerģija" valdes locekļi un padomes locekļi, kuri padomē pārstāv AS "Latvenergo" intereses, tai skaitā Rolands Plūme, Uģis Sarma un Kristaps Ločmelis.

Ņemot vērā padomes locekļu kandidātu Rolanda Plūmes un Uģa Sarmas piekrišanas padomes locekļa amata ieņemšanai, SIA "Liepājas enerģija" kārtējā dalībnieku sapulcē tika nolemts: 1) ievēlēt par padomes locekli dalībnieka – AS "Latvenergo" izvirzīto pārstāvi Rolandu Plūmi uz termiņu no 2019. gada 8.maija līdz 2022.gada 7.maijam; 2) ievēlēt par SIA "Liepājas enerģija" padomes locekli dalībnieka AS "Latvenergo" izvirzīto pārstāvi Uģi Sarmu uz termiņu no 2019.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam; 3) ievēlēt Kristapu Ločmeli par SIA "Liepājas enerģija" padomes priekšsēdētaju uz termiņu no 2019.gada 1.jūnija  līdz 2020.gada 16.maijam.
 
Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, dalībnieku pārstāvjiem balsojot "par", portālu informēja Zane Ģirne.