Deputāte Ludmila Rjazanova apkopojusi siltumapgādes uzņēmuma "Liepājas enerģijas" rādītājus un salīdzinājusi tos ar citām pilsētām, secinot, ka, piemēram "Rīgas siltums", kura peļņa pērn bijusi trīs reizes mazāka, nekā "Liepājas enerģijai", atšķirībā no Liepājas uzņēmuma siltumenerģijas tarifu pērn samazinājis.


Deputāte raksta: "Siltumenerģijas apgādes tarifs 54,95 eiro/mWh Liepājā stājās spēkā 2015. gada 11. janvārī. Pēdējā laikā varam novērot, ka samazinās dabasgāzes un elektroenerģijas cenas. SIA "Rīgas siltums" gada laikā samazinājis tarifu vairākas reizes – no 51,90 eiro/mWh līdz 40,46 eiro/mWh."


Deputāte salīdzina SIA "Liepājas enerģija" rādītāju izmaiņas laikā no 2015. gada līdz pērnajam gadam: darbinieku skaits samazinājās no 90 līdz 77 darbiniekiem; personāla izmaksas palielinājušās no 1 627 219 eiro līdz 1 891 747 eiro; kurināmā izmaksas nedaudz palielinājušās – no 6 453 472 eiro līdz 6 711 277 eiro; pārdota siltumenerģija (mWh): 190 368 un 206 96; peļņa augusi no 3 121 591 eiro līdz 4 463 969 eiro.


"Rīgas siltuma" peļņa savukārt sarukusi no 2 400 000 eiro 2015. gadā uz 1 300 000 eiro 2019. gadā.


Atbildot uz Rjazanovas vēstuli un jautājumu, vai Liepājā tiks samazināts siltumenerģijas tarifs, "Liepājas enerģijas" valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons raksta:


"Siltumenerģijas tarifs Liepājā ir noteikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 128, kas stājās spēkā 2015. gada 1. novembrī. Siltumapgādes pakalpojuma tarifu izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c.

Jaunajā 2020./2021. gada apkures sezonā siltumapgādes tarifs Liepājā paliks nemainīgs – 54,95 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

PVN iedzīvotājiem ir noteikts 12% apmērā.

Tarifu izmaiņas ietekmē vairāki faktori, taču viens no galvenajiem kritērijiem ir kurināmā izmaksas, kas katru gadu ir mainīgas un precīzi prognozēt vairākus gadus uz priekšu praktiski ir neiespējami, bet uzņēmums "Liepājas enerģija" ir spējis pēdējos gadus sabalansēt mainīgās izmaksas un siltumenerģijas tarifu noturēt nemainīgu. Uzņēmums katru gadu analizē kurināmā patēriņa, energoefektivitātes un finanšu rādītājus ar mērķi identificēt iespēju samazināt siltuma tarifu. Ja būs kādi indikatori, kas rosinās pārskatīt tarifus, tie būs ekonomiski pamatoti.

Cena par elektrību 2015. gadā bija 50.28 eiro/MWh, savukārt 2019. gadā 48.97 eiro/MVVh. Taču gāzes cena 2015. gadā bija 296,61 eiro/t.nm3, savukārt 2019. – 275,40 eiro/t.nm3. Vērojamais gāzes cenas kritums ir uzskatāms par īstermiņa un līdz ar aukstāka laika iestāšanos, cena, iespējams, mainīsies.

SIA "Liepājas enerģija" siltumenerģiju galvenokārt ražo no atjaunojama un videi draudzīga energoresursa – šķeldas, tādējādi atstājot iespējami mazāku ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot darba apjomu vietējiem mežizstrādes uzņēmumiem. Prioritāri uzņēmums izvēlas vietējo kurināmo, nevis importētu. Šķeldas īpatsvars kurināmā bilancē 2020. gadā varētu sasniegt 75%.

Turklāt šā gada 7. jūnijā līdz ar atbalsta perioda beigām tika apturēta gāzes koģenerācijas stacija, kas būtiski samazināja importētā kurināmā izmantošanu uzņēmuma kurināmā kopējā bilancē.

Šobrīd Liepāja viennozīmīgi ierindojas pirmajā vietā valstī ēku siltināšanas un energotaupības pasākumu jomā un uzņēmuma "Liepājas enerģija" speciālisti komunikācijā ar klientiem rosina siltumenerģiju patērēt gudri – tas nozīmē, ka klienti tiek aicināti īstenot gan lielākus, gan mazākus energoefektivitātes pasākumus un arī ikdienas gaitās aizdomāties par rīcību, kas var samazināt siltumenerģijas patēriņu.


Liepājā iedzīvotāji, kas dzīvo pilnībā renovētās ēkās par apkuri, maksā pat par 60% mazāk nekā nerenovēto ēku iedzīvotāji,

bet iedzīvotāji, kuri veikuši vismaz daļējus ēkas energoefektivitātes pasākumus, piemēram, nomainījuši logus vai durvis, nosiltinājuši ēkas gala sienas, renovējuši bēniņus, pagrabu vai iekšējo apkures sistēmu – apmēram par 30% mazāk.

Liepājnieki šo gadu garumā ir varējuši justies stabili un plānot savus izdevumus par centralizēto siltumapgādi. Turklāt "Liepājas enerģija" aicina ikvienu klientu laikus sagatavoties jaunajai apkures sezonai, veicot dažādus ēkas energoefektivitātes pasākumus, jo patērētās siltumenerģijas apjomu ietekmē vairāki apstākļi: ārgaisa temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, ēkas apkures sistēmas stāvoklis, ēkas individuālais siltummezgls, kā arī iedzīvotāju individuālie paradumi.

SIA "Liepājas enerģija" klienti (01.07.2020): daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 607, privātmājas – 211, pašvaldības iestādes – 80, valsts iestādes – 28, privātie komercobjekti – 147."