Par to liecina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē 5. novembrī pieņemtais lēmums.  


SEZ valde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "Liepājas enerģija" par zemesgabala nomas un apbūves tiesību rezervēšanu uz zemesgabala daļas Ģenerāļa Baloža ielā 23A uz vienu gadu būvprojekta "Katlu iekārtas un šķeldas noliktavas" minimālā sastāvā izstrādāšanai, portālu irliepaja.lv informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Jau šobrīd "Liepājas enerģijas" lielākais siltumavots ir biomasas koģenerācijas stacija, kurā vienlaikus tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija. Stacijā kā galvenais kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda – atjaunojams un vietējas izcelsmes energoresurss.