Akciju sabiedrības "Liepājas autobusu parks", "Nordeka" un "Rēzeknes autobusu parks" (kopā tekstā Pārvadātāji) Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) valdi par savu lēmumu no organizācijas izstāties oficiālā iesniegumā informēja otrdien, 8. septembrī.

Kā teikts vēstulē, LPPA biedrus pārstāvošā valde jau vairākus gadus aktīvi iestājas par konkrētas LPPA biedru daļas interešu lobēšanu. LPPA valde faktiski izvēlējusies aizstāvēt konkrētu pašvaldību kapitālsabiedrību intereses, apturot jebkādu dialogu ar privātā kapitāla pasažieru pārvadātājiem. Tas ir likumsakarīgi, jo daļa šo pašvaldību kapitālsabiedrību vadības atrodas LPPA valdes sastāvā.

LPPA neprofesionalitāte un nespēja skaidri formulēt savu nozares attīstības redzējumu izpaudās nespējā pilnvērtīgi piedalīties Reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas 2021-2030 izstrādē, kas rezultējās VSIA "Autotransporta direkcija" rīkotajā atklātajā konkursā "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā". Šī konkursa norisi LPPA pēc rezultātu paziņošanas 12 lotēs ir plaši kritizējusi, pat sūdzoties Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, kura kompetencē nav šāda konkursa rīkošana vai pārraudzība.

No LPPA valdes rīcības saistībā ar reģionālo pasažieru pārvadājumu iepirkumu, valdes oficiālā vēstulē paustā aicinājuma Ministru prezidentam konkursu atcelt un no asociācijas biedriem sniegtajām LPPA valdes atbildēm Pārvadātāji guvuši pārliecību, ka LPPA valdes demonstrētā rīcība nav ne nozares, ne pasažieru interesēs. Tā ir nesavienojama ar atbildīgu korporatīvo pārvaldību, pasažieru pārvadātāju interešu kvalitatīvu pārstāvību un aizstāvību atbilstoši LPPA statūtu 5.8. punktam, kas nosaka LPPA pienākumu savstarpējā konkurencē starp biedriem ievērot brīvas, vienlīdzīgas un godīgas konkurences noteikumus.

Valde, nespējot un acīmredzami nevēloties rīkoties asociācijas biedru interesēs, kā arī asociācija, nespējot nodrošināt biedru pilnvērtīgu pārstāvību, ir zaudējusi Pārvadātāju uzticību, informē  "Liepājas autobusu parks", "Nordeka" un "Rēzeknes autobusu parks" savā kopīgi izplatītajā vēstulē.