2017.gadā ostas stividorkompānijas pārkrāvušas 6,6 milj. tonnas kravu, kas ir par 16 % vairāk nekā gadu iepriekš. Tas ir otrs veiksmīgākais gads Liepājas ostas vēsturē.

Tādējādi Liepājas osta nostiprinājusi savas pozīcijas Baltijas jūras reģionā kā graudu osta, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš: "Kopīgas ikdienas darba rezultātā, sadarbojoties uzņēmējiem ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, un risinot dažādus jautājumus ar atbildīgajām ministrijām, VAS "Latvijas dzelzceļš" un kravu īpašniekiem, sasniegtie rezultāti apliecina, ka Liepājas osta var veiksmīgi strādāt ar stabilu un pieaugošu kravu plūsmu, piesaistot arī jaunas kravas".

2017.gada divpadsmit mēnešos Liepājas ostas kompānijas pārkrāvušas 6 588 647,19 tonnas dažādu kravu, tai skaitā beramkravas – 4 858,5 tūkst. tonnas (+ 13,7%), ģenerākravas – 1251,7 tūkst. tonnas (+ 22%) un lejamkravas – 478,4 tūkst. tonnas (25,5%).

Kravu apgrozījuma pieaugumu nodrošina mērķtiecīga, pārdomāta ilgtermiņa attīstība Liepājas SEZ pārvaldei sadarbojoties ar uzņēmējiem. Kopumā līdz šim ostas attīstībā Liepājas pašvaldība Liepājas pārvalde un valsts kapitālsabiedrības ieguldījušas aptuveni 130 milj. eiro. Tas arī ir vien no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, kas veicina ostas attīstību, nodrošinot vairāk kā 2000 darbavietas, papildus veicinot autotransporta, kuģu apgādes u.c. uzņēmumu darbību.
 
2017.gadā tika turpināti ieguldījumi ostas infrastruktūrā, attīstot dzelzceļa pievadceļus un uzlabojot vagonu manevrēšanas spēju. Paralēli arī uzņēmēji paplašināja savus terminālus. 2017. gadā vien uzbūvētas trīs jaunas noliktavas un kopējā beramkravu uzglabāšanas jauda palielināta par 10 %. Arī turpmākajos gados plānots turpināt pilnveidot ostas darbības efektivitāti, padziļinot kuģu ceļus, izveidojot kuģu iekraušanas vietu Brīvostā, kā arī izbūvējot jaunus auto un dzelzceļa pievadceļus.

2017.gadā Liepājas ostā aptuveni 40% veidoja vietējās kravas gan graudi, gan ro-ro kravas, ko nodrošina regulāra prāmju satiksme sadarbībā ar prāmju operatoru "Stena Line", kas palielināja prāmja ienākšanu skaitu nedēļā līdz piecām reizēm. LSEZ SIA "Terrabalt" turpināja piesaistīt projektu kravas, piemēram, AS "UPB" dzelzsbetona konstrukcijas, kā arī nodrošina pilsētas ražošanas uzņēmu LSEZ SIA "Jensen metal", LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" u.c. saražotās produkcijas eksportu.

2017.gadā veiksmīgi strādāja stividorkompānijas, kuru termināli atrodas Karostas kanālā un pirmo reizi kopā pārsniedza 1 milj. tonnu apgrozījumu. Karostas kanālā atrodas stividorkompānijas, kas pārkrauj gan celtniecības materiālus t.sk. Brocēnos ražotu cementu, gan lauksaimniecības produkciju, gan lejamkravas.

No ostas stividorkompānijām 2017. gadā lielāko kravu apgrozījumu nodrošināja SIA "Ekers Stividors LP", kas pārkrāva 2,4 milj. tonnu, SIA "Liepāja Bulk Terminal" – 1,8 milj. tonnu un SIA "Terrabalt" – 0,9 milj. tonnu.

2017.gadā Liepājas ostā apkalpoti 1444 kuģi, iebraukuši un izbraukuši 41 111 pasažieri. Aizvadītā gada divpadsmit mēnešos pārkrauto konteineru skaists bija 3829 TEU, bet ro-ro vienību skaits – 39 261.