Tekstilrūpnīcā "Lauma Fabrics" no jaunpieņemtajiem ražošanas sektora darbiniekiem aptuveni puse ir apmācīti uzņēmumā, raksta laikraksts "Dienas Bizness".

Izņemot šuvējus, nevienu citu speciālistu, kādi nepieciešami "Lauma Fabrics", izglītības iestādes Latvijā negatavo, atzīst SIA "Lauma Fabrics" ģenerāldirektors Edijs Egliņš. Tāda situācija ir jau daudzus gadus, kopš Liepājas 48. arodvidusskola vairs nav tā sauktā "Laumas" skola un negatavo adīšanas, šķērēšanas, aušanas operatorus. Arī mehāniķiem un remontatslēdzniekiem nepieciešamas tieši tekstilnozarei specifiskas zināšanas un iemaņas. Tāpēc uzņēmums izveidojis apmācības sistēmu, ko vislabāk apzīmēt ar piemirsto vārdu "darb- audzināšana".  

Saglabā pēctecību

Uzņēmums ir lielu pārmaiņu priekšā, jo ir daudz darbinieku, kuri šeit strādā no Laumas pirmsākumiem un tātad ir pirmspensijas vecumā. Lai netiktu zaudēta šo speciālistu vērtīgā pieredze, viņiem jāapmāca jaunie darbinieki. Uzņēmumam ir ļoti svarīgi saglabāt paaudžu pēctecību, uzsver E. Egliņš. Vispirms jauno darbinieku norīko strādāt kopā ar pieredzējušajiem. Pamatus var apgūt divu līdz trīs mēnešu laikā, vēlāk "jauniņais" strādā patstāvīgi, taču pieredzējuša darbinieka uzraudzībā. Taču ir specifiskāki amati, kur apmācāmajam nepieciešamas regulāras konsultācijas un padomi vismaz gadu vai pat ilgāk. Patlaban šādu apmācību uzņēmumā apgūst apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, tekstilmateriālu apdares tehnologs, kā arī vairāki mehāniķi, jo iekārtas ir sarežģītas un daudzveidīgas.

Mācības tiek organizētas arī sadarbībā ar iekārtu ražotājiem, kuri ierodas uzņēmumā vai pie kuriem komandējumos dodas uzņēmuma speciālisti. Pēc nepieciešamības darbiniekiem ir iespēja mācīties svešvalodas. Visiem jaunpieņemtajiem darbiniekiem tiek noteikts pārbaudes laiks. Piemēram, elektromontieriem un mehāniķiem lielākoties ir pieredze celtniecībā, taču rūpniecības uzņēmumam nepieciešamo specifisko zināšanu nav. Pārbaudes laikā ir redzams, vai darbinieks spēj pielāgoties. Pēdējā laikā uzņēmums praktizē darbinieku apmācību uzreiz divos nepieciešamības gadījumā apvienojamos amatos. Piemēram, elektrokāra vadītāji tiek apmācīti arī par tvaikošanas iekārtas operatoriem, šķērēšanas un apvīšanas iekārtu operatori – par aušanas iekārtu operatoriem. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja operatīvi aizvietot trūkstošos speciālistus, kā arī nodrošināt cilvēkiem darbu ražošanas plānu ārkārtas izmaiņu gadījumā. Izveidotā apmācību sistēma ļauj attīstīt arī karjeru. Uz vecāko speciālistu amatu vakancēm vienmēr piedāvājumi tiek izteikti jau sevi pierādījušiem un pret uzņēmumu lojāliem darbiniekiem.  

Nozare sadarbojas

Kopā ar Liepājas Valsts tehnikumu, Latvijas Veļas ražotāju asociāciju, Nodarbinātības Valsts aģentūru un Darba devēju konfederāciju izveidota arī trīs mēnešus ilga sieviešu veļas šuvēju apmācības programma tehnikumā. Studenti saņem stipendiju, kā arī tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu. Ikvienam absolventam tiek piedāvāts darbs kādā no nozares uzņēmumiem. Pateicoties šai programmai, veļas šuvējas atrast ir vieglāk, norāda "Lauma Fabrics" šūšanas ceha vadītāja, tekstilizstrādājumu modelētāja Rimma Ķēniņa. Ir meitenes, kuras trīs mēnešu laikā apguvušas tik teicamas prasmes, kā dažas šuvējas iemācās vairāku gadu laikā. No piecām studentēm, ar kurām "Lauma Fabrics" noslēdza līgumu, darbā palika tikai trīs, jo viena nenokārtoja eksāmenu, bet otra pat neapmeklēja mācības, atzīst R. Ķēniņa. Uzņēmumā trūkst arī augsta līmeņa tehnologu, ķīmiķu. Drīzumā būs nepieciešami arī mehāniķi ar zināšanām elektronikā un enerģētikā, tāpēc jāmeklē jaunas sadarbības formas ar izglītības iestādēm, atzīst uzņēmuma vadība.