Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti akceptēja atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz 13. augustā pārdotajiem īpašumiem, tostarp t/n "Kurzeme", "Villa Jana" un citiem.

Kā deputātus informēja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, lielākais pirkums augustā ir bijis tirdzniecības nams "Kurzeme", Lielā ielā 13, sastāvoša no zemesgabala 3544 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos piecstāvu mūra ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 7 033 810 eiro. Īpašumu iegādājušies divi Krievijas pilsoņi.

Pārdots arī īpašums Uliha iela 32, pazīstams arī kā "Villa Jana". Tas sastāv no zemesgabala 1594 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divām saimniecības ēkām. Īpašums pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 370 000 eiro.

Pircēju atradis arī grausts Lielā 12A. Tas sastāv no zemesgabala 2528 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām ēkām, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 21 000 eiro.

Pārdoti arī šādi īpašumi:
Kūrmājas prospekts 5, sastāvoša no zemesgabala 760 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 120 000 eiro;

Kungu iela 23, sastāvoša no zemesgabala 1759 kv.m kopplatībā un uz esošām sešām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 213 000 eiro;

Raiņa iela 34, sastāvoša no zemesgabala 620 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo ēku un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 26 500 eiro;

Pļavu iela 128, sastāvoša no zemesgabala 608 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Dārza iela 20, sastāvoša no zemesgabala 752 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 22 000 eiro;

Kuldīgas iela 37, sastāvoša no zemesgabala 3220 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 500 eiro;

Uliha iela 22, sastāvoša no zemesgabala 717 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Ezerlīču iela 9, sastāvoša no zemesgabala 763 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 000 eiro;

Ploču iela 9, sastāvoša no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3000 eiro;

Ploču iela 9A, sastāvoša no zemesgabala 710 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3000 eiro.