Pašvaldība izskatījusi sešus nekustamā īpašuma – individuālās mājas un piecu zemes gabalu – darījumus, kas notikuši laikā no 1.maija līdz 2.jūnijam, un nolēmusi atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz tiem. Pilsētas attīstības komitejas sēdē par šo lēmumprojektu ziņoja domes izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens. Viņa secinājums: ārkārtējās situācijas laikā nekustamo īpašumu darījumu skaits pilsētā samazinājies.

Deputāti piekrita pieņemt zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Upeņu ielā 25 (zemesgabals 2434 kv.m kopplatībā, pārdots par 10 000 eiro), Upeņu ielā 23 (zemesgabals 1242 kv.m kopplatībā, pārdots par 6 000 eiro), Sudraba Edžus ielā 17 (zemesgabals 641 kv.m kopplatībā, pārdots par 24 500 eiro), Kuldīgas ielā 37 (zemesgabals 3220 kv.m kopplatībā, pārdots par 10 000 eiro), Cīravas iela 17A, (zemesgabals1183 kv.m kopplatībā, pārdots par 15 500 eiro), kā arī Noliktavas ielā 10 (zemesgabals 680 kv.m kopplatībā, dzīvojamā māja un saimniecības ēka, pārdots par 71 000 eiro).