Jau esam rakstījuši, ka neviens pretendents nepieteicās Liepājas domes īpašuma izsolēm Liepu 9 un  Atmodas bulvārī 6a. Portāls centās noskaidrot šo neveiksmju iemeslus.

Atgādināsim, 12.martā bija jānotiek izsolei nekustamajam īpašumam Liepu 9, kas sastāv no divām ēkām un  
zemesgabala. To iegādāties vēlējās mācību centrs "Buts", tādēļ, lai atsavināšana notiktu likumā paredzētajā  
kārtībā, tika rīkota izsole ar sākumcenu 266 300 lati. Nepieteicās neviens, arī pats "Buts".

Tieši tāpat neviens 22.februārī paredzētajā izsolē nekāroja bijušo Karostas kultūras centra "K@2" ēku Atmodas  
bulvārī 6a par 65 400 latu ar blakusesošo ēku Cēsu rotas ielā 2 par 25 300 latiem.

Abus šos nekustamos īpašumus, gan pilsētas centrā, gan Karostā, dome cenšas pārdot jau ilgāku laiku. Vai,  
tātad, varam runāt par kārtējām divām neveiksmēm domes darījumos? Paskatīsimies dziļāk.

Kā portālam pastāstīja mācību centra "Buts" direktors Pēteris Zaļmežs, viņa pārstāvētā iestāde tiešām pirms tam
vēlējās iegādāties ēkas Liepu 9, taču bijuši spiesti atteikties, jo izsoles sākumcena (266 300 lati) bijusi pārāk  
liela. Ja par izsoles sākumcenu būtu ņemts vērā otrs no trim īpašuma vērtējumiem, viņi būtu piedalījušies un  
pirkuši.

Domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis atklāja, ka Liepu 9 bijuši trīs sertificēti vērtējumi.  
Uzņēmums "Arco Real Estate" apstājās pie 180 000 latiem, Olafs Horsts īpašumu redzēja 218 000 vērtu, bet  
Anita Vēdiķe noteica augstāko no šiem trim vērtējumiem, kas beigās arī izrādījās sākumcena – 266 300. Tāpat  
viņa bija noteikusi arī augstāko cenu Atmodas bulvārī 6a - 65 400, turpretī Olafs Horsts tur saskatīja divreiz  
mazāk vērtības  – 33 000 latu.

Egmanis pavēstīja, ka likums domei neatļauj objektu izlikt izsolē par vidējo vai zemāko novērtēšanas vērtību.  
Tādēļ nedarbojas viens izsoles principiem, kurā, ja sākumcena ir pārāk zema, solītāji to paceļ līdz tirgus līmenim,  
un citos gadījumos pat vēl augstāk. Tādēļ var teikt, ka pašvaldība savā veidā kļuvusi par likuma ķīlnieci.

Kā šo situāciju redz Anita Vēdiķe, kura abas reizes noteica augstāko vērtējumu? Viņa portālam atzina, ka
uzdevums bija noteikt objektu tirgus vērtību. Tā rodas, saliekot kopā trīs metodes – objekta ieņēmumu (kādu  
naudu spēj dot tur esošie biznesi), salīdzināšanas (kādi darījumi bijuši blakus ar līdzīgiem objektiem) un  
būvizmaksu aizvietošanas.

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ viņas vērtējums Liepu 9 ir visaugstākais, ir  objekta unikālā atrašanās vieta.

Tas ir pašā centrā, labā vietā, netālu no jūras un parka. Tādu pārdošanā ir maz. 

Šim objektam ir augsta nākotnes vērtība, to labi varētu pārdot pēc 1 – 2 gadiem un varbūt Liepāja pat ir ieguvēja,  
ka tagad neviens nenopirka. Vēlāk varētu to nosolīt pat par vēl lielāku cenu. Plus vēl visam uzņēmējiem joprojām

ir  grūtības bankā saņemt kredītus, lai varētu pirkt īpašumus un attīstīt biznesus.

Tā kā šobrīd Nekustamo īpašumu pārvalde vēl spriež ko darīt ar Liepu 9, nogaidīt vai likt otrajā izsolē ar  
samazinātu sākumcenu, Vēdiķe iesaka pagaidīt un likt izsolē vēlāk, jo "tā tomēr ir liepājnieku nauda".

Runājot par Atmodas bulvāri 6a, kur vērtējumi atšķīrās faktiski divkārtīgi, Vēdiķe uzsvēra, ka tur bijis labs darījums
ar citu bijušā "K@2" ēku Katedrāles ielā 2, kas izsolē nopirkta par 73 500 latiem. Plus vēl salīdzinoši daudz  
zemes, uz kuras iespējams ko būvēt.

Gan ēkai Atmodas bulvārī 6a, gan namam Cēsu rotas 2 šobrīd nav nekāda pielietojuma, kas arī padara sākumcenu  
subjektīvāku, jo katrs potenciālais pircējs var eku izmantot citādāk kā citi iedomājušies. Tās tomēr ir tukšas  
ēkas, nevis darbojošas fabrikas vai ofisu telpas.

Nav šaubu, ka šie neizsolītie objekti nekādu prieku arī domei nesagādā, it īpaši tas, kas Karostā, kur vēsturiskās  
ēkas plosa laika zobs, vandāļi un metāla zagļi. Savdabīgi, bet gan Liepu 9, gan Atmodas 6a dome cenšas pārdot  
jau ilgāku laiku. Taču pagaidām nesekmīgi. Vai tas ir uz labu?

To rādīs nākamā izsole un ieņēmumi pilsētas kasē no šiem vēsturiskajiem objektiem.