Kā liecina sludinājums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10. un 11.decembrī notiks vēl 13 uzņēmuma "MIG Holdings" nekustamo īpašumu izsoles.

Dārgākais no objektiem ir nams Hika ielā 9, kura sākumcena ir 89 000 latu.

Sludinājumi "Latvijas Vēstnesī":
Maksātnespējīgā SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, sertifikāta numurs 00502, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālr. 26426115, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA ''MIG Holdings'' piederošais nekustamais īpašums - nedzīvojamās telpas Nr.14NT, 491/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Brīvības iela 27, Liepāja, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2610 14NT, ar kadastra numuru 1700 900 3744. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: LVL 50 000,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. IIzsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 11.decembrī plkst.11.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, LV-1010. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS " Reverta" (iepriekšējais nosaukums AS "Parex banka"), reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā  Nr.LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 5000,00 apmērā.

Maksātnespējīgā SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, sertifikāta numurs 00502, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālr. 26426115, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA ''MIG Holdings'' piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala 1050 m2 platībā, adrese: Jaunā iela 4, Liepāja, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4950, ar kadastra Nr.1700 033 0134. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: LVL 22 500,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 11.decembrī plkst.11.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, LV-1010. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Reverta" (iepriekšējais nosaukums AS "Parex banka"), reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā. Nr.LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 2250,00 apmērā.

Maksātnespējīgā SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, sertifikāta numurs 00502, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālr. 26426115, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA ''MIG Holdings'' piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala 1673 m2 platībā, divām dzīvojamām ēkām un piecām palīgceltnēm, adrese: Eduarda Veidenbauma iela 9, Liepāja, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000083028, ar kadastra Nr.1700 036 0051. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: LVL 28 000,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 11.decembrī plkst.12.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, LV-1010. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS " Reverta" (iepriekšējais nosaukums AS "Parex banka"), reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā Nr.LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 2800,00 apmērā.

Maksātnespējīgās SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, izziņo šādu maksātnespējīgai SIA ''MIG Holdings'', piederošu atsevišķu nekustamo īpašumu 10 piespiedu izsoles ar augšupejošu soli, kas notiks
1. 2012.gada 10.decembrī plkst.11.00 dzīvoklis Nr.1, 821/6096 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 1, ar kadastra numuru 1700 902 9311, kura kopējā platība ir 82,1 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 27 600,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 2760,00;
2. 2012.gada 10.decembrī plkst.11.30 dzīvoklis Nr.2, 613/6096 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 2, ar kadastra numuru 1700 902 9312, kura kopējā platība ir 61,3 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 21 600,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 2160,00;
3. 2012.gada 10.decembrī plkst.12.00 dzīvoklis Nr.3, 903/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 3, ar kadastra numuru 1700 902 9313, kura kopējā platība ir 90,3 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 31 000,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 3000,00;
4. 2012.gada 10.decembrī plkst.12.30 dzīvoklis Nr.4, 678/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 4, ar kadastra numuru 1700 902 9314, kura kopējā platība ir 67,8 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 25 100,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 2510,00;
5. 2011.gada 10.decembrī plkst.13.00 dzīvoklis Nr.5, 966/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 5, ar kadastra numuru 1700 902 9315, kura kopējā platība ir 96,6 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 32 500,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 3250,00;
6. 2012.gada 10.decembrī plkst.13.30 dzīvoklis Nr.6, 392/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 6, ar kadastra numuru 1700 902 9316, kura kopējā platība ir 39,2 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 14 800,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 1480,00;
7. 2012.gada 10.decembrī plkst.14.00 dzīvoklis Nr.7, 718/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 7, ar kadastra numuru 1700 902 9317, kura kopējā platība ir 71,8 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 25 200,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 2520,00;
8. 2012.gada 10.decembrī plkst.14.30 dzīvoklis Nr.8, 1005/6069 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.1700 035 0109), Kūrmājas prospekts 27, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0017 8530 - 8, ar kadastra numuru 1700 902 9318, kura kopējā platība ir 100,5 m2, novērtējums un izsoles sākumcena - LVL 32 800,00, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums - LVL 3280,00.
Izsoļu cenas neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas šīs ir pirmās izsoles. Izsoļu vieta: Antonijas ielā 7-2, Rīgā. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS " Reverta" (iepriekšējais nosaukums AS "Parex banka"), reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Visām personām, kurām uz izsolāmiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamo īpašumu izsolēs, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā maksātnespējīgās SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā Nr. LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", iepriekš sludinājuma tekstā norādītais nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums par attiecīgo izsolāmo objektu.

Maksātnespējīgā SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, sertifikāta numurs 00502, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālr. 26426115, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA ''MIG Holdings'' piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala 2217 m2 platībā, vienas dzīvojamās mājas un divām saimniecības ēkām, adrese: Hika iela 9, Liepāja, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.66, ar kadastra Nr.1700 035 0003. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: LVL 89 000,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 11.decembrī plkst.12.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, LV-1010. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS " Reverta" (iepriekšējais nosaukums AS "Parex banka"), reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā Nr.LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 8900,00 apmērā.

Maksātnespējīgā SIA ''MIG Holdings'', vienotais reģistrācijas Nr.42103027088, juridiskā adrese: Vecā ostmala 24, Liepāja, LV-3401, administratore Liene Ābola, sertifikāta numurs 00502, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālr. 26426115, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA ''MIG Holdings'' piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala 3180 m2 platībā, kas atrodas Klāva Ukstiņa ielā 30, Liepājā, iereģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000218107, ar kadastra Nr.1700 036 0826. Nekustamā īpašuma novērtējums: LVL 43 500,00. Izsoles sākumcena: LVL 32 625,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Pēc kārtas šī ir otrā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 11.decembrī plkst.13.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā, LV-1010. Piedzinējs: Likvidējamā AS "Latvijas Krājbanka", reģ. Nr. 40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa ielā 15, Rīga, LV-1013, Latvija. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA ''MIG Holdings'', norēķinu kontā Nr.LV86HABA0551030504290, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 4350,00 apmērā.