Kā liecina publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izsludināta izsole uzņēmējam Andrim Griģim piederošajam vēsturiskajam īpašumam Liepājā, Republikas ielā 13.

Sludinājumā teikts, ka Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Griģim piederošo nekustamo īpašumu (puse domājamā daļa), kas atrodas Republikas ielā 13, Liepājā. Piedzinēji: akciju sabiedrība "Ge Money Bank". Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 898 kv.m, trīsstāvu ar jumta izbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 1685,6 kv.m un palīgēkas – veļas mazgātavas.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 32 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tā notiks 2013.gada 17.aprīlī pulksten 14.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā.