Liepājas pašvaldība izsludinājusi atkārtotu zemes nomas tiesību izsoli pludmales kafejnīcu izveidei trīs vietās – Roņu ielas galā, Jūrmalas ielas galā, kā arī pludmales izejā starp stadionu "Daugava" un rezerves stadionu. Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 29.jūlijam, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Nomas tiesības paredz komersantiem iespēju uz pieciem gadiem centrālajā pludmalē ierīkot tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas vietu ar iespēju nomas tiesības pagarināt uz vēl vienu termiņu.  

Izsoles noteikumi paredz Roņu ielā kafejnīcas izveidi ar īslaicīgas būves novietošanu uz visu gadu. Savukārt izejās pie Jūrmalas ielas un stadiona "Daugava" paredzēta telts uzstādīšana pakalpojumu sniegšanas vietas izveide tikai vasaras sezonā.

Darbību šajās vietās varēs uzsākt no 2022.gada 1.aprīļa, savukārt Roņu ielā – uzreiz pēc pludmales izejas izbūves projekta īstenošanas. Nosacījumi paredz, ka nomas vietās pakalpojums jānodrošina vismaz vasaras sezonas laikā – no 1.maija līdz 30.septembrim.

Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai paredzēta platība līdz 600 kvadrātmetriem, kā robežās novietojamas visas ar pakalpojumu saistītās būves, aprīkojums, labiekārtojuma elementi un reklāma.

Nomas tiesības tiks piešķirtas, organizējot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, kurā komersantam jāpiedāvā zemes nomas maksa par vienu kvadrātmetru gadā, papildus pievienojot novietnes shēmu ar paredzēto būvju gabarītiem, izvietojumu un to vizualizāciju.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 29.jūlija pulksten 16.00 Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu ielā 5, 1. stāvā.

Izsoles noteikumi un citi saistoši dokumenti publicēti Liepājas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā "Izsoles": www.liepaja.lv/iepirkumi-un-izsoles/izsoles/

Jautājumu un konsultāciju gadījumā vērsties Liepājas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 63 404 707, e-pasts: nip@liepaja.lv.

Aprīlī izsludinātajā pirmajā nomas tiesību izsolē no septiņām pludmales kafejnīcu vietām tika nosolītas četras. 2022. gada sezonā zemes nomas tiesības pludmales kafejnīcu izveidei ieguva SIA "Tiamo grupa", SIA "V. Rozgas komercfirma", SIA "RSB" un SIA "Rietumkrasts".