Noslēdzoties iepirkumu konkursam par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12 sakārtošanu, kļuvis zināms, ka to par 39 831, 35 eiro darīs uzņēmums "SK Transports"

"Valsts nekustamo īpašumu" izsludinātajam iepirkuma konkursam bija pieteikušies pieci pretendenti, piedāvājot pat ļoti augstas summas par darbu izpildi. SIA "Vides tehnika" piedāvāja 107 828 eiro augstu summu, savukārt SIA "E Būvvadība", "Mūrnieks" un "AD būve" piedāvāja salīdzinoši zemākas cenas, attiecīgi, 87 201 eiro, 77 821 eiro un 62 926 eiro. "SK Transports" piedāvāja zemāko līgumcenu, 39 831, 35 eiro apmērā, līdz ar to iegūstot līguma slēgšanas tiesības.

Nekustamā īpašuma sakopšana jāveic atbilstoši SIA "Arhitekta G.Vīksnas biroja" izstrādātajam un 2016.gada 23.augustā būvvaldē akceptētajam paskaidrojuma rakstam. Galvenie veicamie darbi sevī ietver ēkas nojaukšana un teritorijas rekultivācija.