Piektdien noslēgusies pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai, kurā saņemti pieteikumi no trim uzņēmumiem, aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijā (TM).

Piedāvājumus iesniegušas SIA "Citrus Solutions", "S.p.A Rizzani de Eccher" un AS "UPB".

Tiesu namu aģentūras izveidotā iepirkuma komisija sāks vērtēt trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.

Lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tiek prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu, tāpēc jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota "design&build" jeb "projektē un būvē" metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

TM informēja, ka, izvērtējot saņemtos pieteikumus, atlasītajiem kandidātiem tiks dota iespēja iesniegt sākotnējos piedāvājumus. Kandidāti pēc sarunām ar iepirkuma komisiju varēs precizēt piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Tādējādi tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem konkursa dalībniekiem, piebilda ministrijā.

Pēc visu pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija tos izvērtēs, vēlāk pasludinot konkursa uzvarētāju.

Galvenā prasība, kuru iepirkuma komisija izvirzīja būvdarbu pretendentiem, ir tehniski profesionālās spējas, prasot kandidātu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvniecības projektu īstenošanā. Tāpat komersantam jābūt ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2021.gada 16.jūlija plkst.11.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkums tika izsludināts 2021.gada 22.maijā, un pieteikšanās termiņš reiz tika pagarināts.

TM iepriekš informēja, ka jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Ja resocializācijas rezultātā izdodas reģistrēto noziegumu skaitu samazināt par vienu procentu, tad valstij nebūs jātērē līdzekļi vismaz 432 noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par šiem noziegumiem notiesāto personu soda izpildei, tai skaitā, brīvības atņemšanas izpildei, jo brīvības atņemšanas soda izpildes izdevumi 400 personām veido apmēram 6,7 miljonus eiro.

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas.

Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums – 64 053,7 kvadrātmetri, kopējā telpu platība – 51 092 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra.