Projektu "Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim" par 4 399 664,20 (plus PVN) realizēs pašmāju uzņēmums SIA "Ceļu, tiltu būvnieks".

Par to liecina informācijas Liepājas domes mājaslapā. Darbi būs jāpabeidz 450 dienu laikā kopš līguma parakstīšanas.

Kā iepriekš informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, būvdarbus Grīzupes ielā plānots uzsākt 2017.gadā.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēta Grīzupes iela posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, veicot ielas segas konstruktīvās kārtas pārbūvi, tai skaitā autobusu pieturvietu "kabatu" izbūvi, ietvju un veloceliņu izbūvi, lietus pārsūknēšanas stacijas būvniecību un lietus notekūdens kanalizācijas kolektora izbūvi neesošajos posmos. Projekta ietvaros paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa atsevišķos posmos un videonovērošanas izbūve. Kopējais pārbūvējamā posma garums ir 3536 metri.

Projekta mērķi ir nodrošināt nozīmīgas Liepājas pilsētas transporta infrastruktūras sasaisti ar TEN-T tīkliem pilsētas ietvaros un integrāciju TEN-T tīklā ārpus pilsētas, pārbūvējot Grīzupes ielas trasi un uzlabojot esošā kravu transporta maršruta Grīzupes ielas (P110) savienojumu ar A9 (tālākai kravu plūsmai uz Liepājas ostu) un A11 (uz Klaipēdas (Lietuva) ostu). Tāpat projekts paredz novērst Grīzupes ielas kravas transporta maršruta infrastruktūras pārrāvuma risku un uzlabot satiksmes drošību vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmai, veidojot sabiedriskā transporta pieturu "kabatas".