Ar pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas lēmumu pašvaldība apstiprinājusi atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz 22 nekustamajiem īpašumiem.

To vidū ir arī bijuši Latvijas 1.rokkafejnīca, Liepājas tipogrāfija, restorāns "Vecais kapteinis" un citi.

Pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem īpašumiem:

Pampāļu ielā 5A, sastāvoša no zemesgabala 625 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 49 700 eiro;
Jāņa Asara iela 17A, sastāvoša no zemesgabala 1030 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un četras saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 95 000 eiro;
Graudu iela 45, sastāvoša no zemesgabala 640 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos administratīvo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 610 000 eiro;
Friča Brīvzemnieka ielā 52, sastāvoša no zemesgabala 1571 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošās divas biroju ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 260 000 eiro;
Rīgas iela 67, sastāvoša no zemesgabala 3068 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos administratīvo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 53 000 eiro;
Jāņa Asara iela 38, sastāvoša no zemesgabala 1218 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 eiro;
Zirņu iela 15, sastāvoša no zemesgabala 491 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 000 eiro;
Jēkaba Dubelšteina iela 14, sastāvoša no zemesgabala 575 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos namīpašumu, sastāvošu no bāra – restorāna ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 170 000 eiro;
Ploču iela 15A, sastāvoša no zemesgabala 758 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;
Alejas iela 36, sastāvoša no zemesgabala 658 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 23 000 eiro;
Andreja Pumpura iela 10, sastāvoša no zemesgabala 2777 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1 400 000 eiro;
Ūdens iela 38, sastāvoša no zemesgabala 427 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos jaunbūvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 500 eiro;
Kungu iela 55, sastāvoša no zemesgabala 712 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10 000 eiro;
Ēdoles iela 22, sastāvoša no zemesgabala 750 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40 000 eiro;
Grīņu iela 27, sastāvoša no zemesgabala 1916 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5700 eiro;
Kviešu ielā 7, sastāvoša no zemesgabala 698 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošās trīs ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60 000 eiro;
Amatas iela 29, sastāvoša no zemesgabala 563 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām četrām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 249 eiro;
Skuju iela 10, sastāvoša no zemesgabala 1491 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 14 850 eiro;
Klaipēdas iela 28, sastāvoša no zemesgabala 874 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos jaunbūvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;
Ziemupes iela 26, sastāvoša no zemesgabala 3198 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 000 eiro;
Kviešu iela 9, sastāvoša no zemesgabala 1178 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 68 000 eiro;
Stendera iela 18/20, sastāvoša no zemesgabala 884 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 665 000 eiro.