Saskaņā ar Tiesu administrācijas datiem, 2019. gadā Liepājā reģistrēti 142 nerezidentu (ārvalstnieku) darījumi, kas ir par 39 mazāk nekā 2018. gadā, kad bija slēgts 181 nerezidentu darījums. Tāpat kā gadu iepriekš šis darījumu skaits ir visai niecīgs, salīdzinot ar kopējo nekustamo īpašumu darījumu skaitu Liepājā, kas pērn sasniedza 1586.


Naudas izteiksmē darījumi atpaliek vēl daudz lielākā mērā, proti, pērn nerezidenti iegādājušies īpašumus kopsummā par nepilniem 4 miljoniem eiro (3 801 336, 48), bet gadu iepriekš – par gandrīz 14 miljoniem eiro (13 980 503, 37).  Tas izskaidrojams ar to, ka pērn darījumi slēgti par salīdzinoši mazām summām – dārgākais pirkums bijis nekustamais īpašums Vecajā ostmalā 24, kas pārdots par 416 tūkstošiem eiro (Vecā ostmala 22 – 290 tūkst. eiro, Peldu 56 – 174 tūkst. eiro), bet


2018. gadā, piemēram, trīs darījumi vien (zeme, ēkas) bijuši par kopīgo summu 10, 03 milj. eiro (7, 03 milj., 1, 8 milj., 1, 2 milj. eiro).


Tāpat kā citus gadus vislielāko īpatsvaru 2019. gadā veidoja dzīvokļu pirkumi – 103 – par kopējo summu 1 542 534, 28 eiro, (pirms gada 131). 2019. gadā iegādātas arī 9 (iepriekš 5) patstāvīgas ēkas par kopējo summu 191 420 eiro, 10 (iepriekš 17) – zemes gabali par kopējo summu 187 666, 20 eiro un 20 (iepriekš 19) – zemes īpašumi kopā ar ēku par kopējo summu 1 879 716 eiro. Pērn nav slēgti līgumi par nedzīvojamu telpu darījumiem, atšķirībā no 2018. gada, kad tādi bija deviņi.


Visdārgākais ārvalstnieka pirktais dzīvoklis 2019. gadā bijis Vītolu ielā 1 – 126 000 eiro, otrs dārgākais – Reiņu meža 9 – 113 000 eiro, trešais – Graudu 45 (95 000 eiro).


No visiem pircējiem pērn tikai divas bijušas juridiskas personas, kuru pirkums – ēka un zeme Avotu ielā 5, pārējie – fiziskas personas.