LSEZ SIA "DG Termināls" saņēmis būvatļauju trīs jaunu dzelzceļa posmu izbūvei ar kopējo garumu 475 m, lai turpinātu attīstīt teritoriju Karostas kanāla dienvidu pusē starp 25. un 26. piestātni.

To Aizsardzības ministrija nodevusi uzņēmumam apsaimniekošanā 2013. gada sākumā, informē užņēmuma lietvede Zane Alilujeva.

2013.gada sākumā Aizsardzības ministrija nodeva apsaimniekošanā uzņēmumam LSEZ SIA "DG Termināls" papildus teritoriju 23 234,75 m2 platībā, kur agrāk atradās padomju armijas naftas bāze ar pazemes naftas rezervuāriem. Teritorija pēdējo 20 gadu laikā netika izmantota saimnieciskajai darbībai, bet tajā atradās inženiertehniskās būves no padomju gadiem, t.sk. divi naftas produktu rezervuāri. Abi pazemes naftas rezervuāri bija nolietojušies un bojāti un, mainoties gruntsūdeņu līmeņiem, radīja piesārņojumu Karostas kanālā.  

Nojaucot abus vecos pazemes naftas rezervuārus, utilizācijai SIA "DG Termināls" nodeva 65 500 kg nezināmas izcelsmes un sastāva naftas produktus, kas bija palikuši rezervuāros. Veco naftas produktu utilizācija vien uzņēmumam izmaksāja ap 40 tūkst. eiro.

Jānis Millers, SIA "DG Termināls" valdes loceklis: "Esam pašu spēkiem demontējuši vecos naftas rezervuārus un novērsuši vides piesārņojumu. Tas ir ļoti svarīgi gan pilsētai, gan  uzņēmumam, jo pievēršam lielu uzmanību vides jautājumiem. Šobrīd plānojam teritorijas attīstību, izbūvējot dzelzceļu un veicot pārrunas ar potenciālajiem investoriem, kā arī domājam par videi un cilvēkam draudzīgiem tehniskiem risinājumiem un darba apstākļiem."

SIA "DG Termināls" savā darbībā ir veicis būtiskus ieguldījumus un uzlabojumus vides jautājumu risināšanā un sakārtošanā, nodrošinot, ka tehnoloģiskais process ir drošs, pārredzams un videi draudzīgs. Uzņēmums savu darbību organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004.
 
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" dibināts 2000.gadā un atrodas Liepājas ostā, Karostas kanāla teritorijā. Uzņēmums pārkrauj un uzglabā naftas produktus, kuri tiek transportēti no Krievijas, NVS valstīm, Baltijas valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Galvenās kravu grupas ir Lietuvas nafta un bāzes eļļas. 2002.gada februārī Liepājas SEZ valde piešķīra SIA "DG Termināls" SEZ statusu, kā arī noslēdza līgumu  par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā. 2014. gadā LSEZ "DG Termināls" strādāja ar 270 512,66 tonnu kravu apgrozījumu un turpināja uzsākto attīstības un modernizācijas procesu.