Piektdien, 3.martā, Liepājas domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Liepājas lidostas tarifus 2017.gadam, kas nepieciešami, lai varētu sākt regulārus lidojumus.

Lēmums par Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu nepieciešams, lai izmantotu Liepājas lidostas potenciālu un nodrošinātu lidostas darbību, kā arī nodrošinātu iespēju veikt regulārus starptautiskus un iekšzemes reisus, portāls uzzināja Liepājas domē.

Lēmuma anotācijā teikts: "Likuma "Par aviāciju" 28.panta piektajā daļā noteikts, ka maksu par pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā, kā arī civilās aviācijas lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem un šīs maksas sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība".

Lēmuma ietekme uz pilsētas budžetu šobrīd nav prognozējama.

Lēmums un apstiprinātie Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumi tiks paziņoti SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"".

LIEPĀJAS LIDOSTAS PAKALPOJUMU MAKSAS 2017.GADĀ
1.Maksa par nosēšanos 8,20 eiro:
1.1.maksa tiek aprēķināta par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) katrā pacelšanās un nosēšanās reizē;
1.2.treniņu lidojuma stundu lidlauka publicētajā darba laikā pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75;
1.3.par lidojumiem ārpus lidlauka publicētā darba laika maksai par GK nosēšanos piemēro koeficientu 2, bet ne mazāk kā 150 eiro par katru lidlauka darba stundu.

2.Maksa par gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma, ir šāda:
2.1.pirmās trīs stundas – bez maksas;
2.2.par ceturto un katru nākamo stundu – 0,14 eiro par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem, bet ne mazāk kā 6 eiro par 24 st.

3.Maksa par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu ir                   10 eiro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa netiek piemērota šādos gadījumos:
3.1.ja gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masa ir mazāka par 2000 kilogramiem;
3.2.pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu;
3.3.ja tiek veikti gaisa darbi;
3.4.ja tiek veikti treniņa lidojumi.

4.Drošības maksas apmērs ir 1,00 eiro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa netiek piemērota šādos gadījumos:
4.1.ja gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masa ir mazāka par 2000 kilogramiem;
4.2.pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu;
4.3.ja tiek veikti gaisa darbi;
4.4.ja tiek veikti treniņa lidojumi.

5.PRM (persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām) maksa 0,13 eiro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa netiek piemērota šādos gadījumos:
5.1.pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu;
5.2.ja tiek veikti gaisa darbi;
5.3.ja tiek veikti treniņa lidojumi.

ATLAIŽU UN LIDOJUMU VEICINĀŠANAS PROGRAMMA 2017.GADĀ
1.Uzsākot regulārus pasažieru pārvadājumus maršrutā, kurā iepriekšējos divus gadus nav notikuši regulāri lidojumi, nodrošinot nepārtrauktus lidojumus vismaz trīs mēnešus, ar lidojumu intensitāti trīs lidojumi nedēļā un vairāk, aviosabiedrība var kvalificēties atlaidēm:
100% atlaide maksai par nosēšanos un 100% atlaide pasažieru maksai.

2.Uzsākot regulārus pasažieru pārvadājumus maršrutā, kurā iepriekšējos divus gadus nav notikuši regulāri lidojumi, nodrošinot nepārtrauktus lidojumus vismaz trīs mēnešus, ar lidojumu intensitāti trīs lidojumi nedēļā un vairāk, aviosabiedrība var saņemt mārketinga atbalstu saskaņotai reklāmas kampaņas līdzfinansēšanai 70% apmērā, bet ne vairāk kā 15000 eiro par katru jaunu lidojumu maršrutu.

3.Neregulāru lidojumu veicināšanai aviosabiedrība var kvalificēties atlaidēm:
3.1.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt četrus līdz piecus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 30% atlaidi maksai par nosēšanos un 30% atlaidi pasažieru maksai;
3.2.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt sešus līdz septiņus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 50% atlaidi maksai par nosēšanos un 50% atlaidi pasažieru maksai;
3.3.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt astoņus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 50% atlaidi maksai par nosēšanos un 70% atlaidi pasažieru maksai;
3.4.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt deviņus un vairāk lidojumus aviosabiedrība var saņemt 70% atlaidi maksai par nosēšanos un 80% atlaidi pasažieru maksai.

4.Aviācijas kravu pārvadājumu veicināšanai aviosabiedrība var kvalificēties atlaidēm:
4.1.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt četrus līdz piecus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 30% atlaidi maksai par nosēšanos;
4.2.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt sešus līdz septiņus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 50% atlaidi maksai par nosēšanos;
4.3.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt astoņus lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 60% atlaidi maksai par nosēšanos;
4.4.ja sešu mēnešu laikā aviosabiedrība plāno veikt deviņus un vairāk lidojumus, aviosabiedrība var saņemt 70% atlaidi maksai par nosēšanos.