Septembrī Liepājas ostā pārkrautas 583 644,82 tonnas dažādu kravu, kas ir par 12,7 % vairāk nekā tādā pašā laika periodā gadu iepriekš.

Tradicionāli Liepājas ostā lielākais īpatsvars ir beramkravām 446,3 tūkst tonnas vai 76,4 %, kam sekoja ģenerālkravas – 107,6 tūkst tonnu vai 18,5 %. Lejamkravu apjoms šā gada septembrī bija 5,1 % no visām kravām. 2017. gada septembrī Liepājas ostā apkalpoti 115 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4250 pasažieri, portālu informēja Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Šā gada septembrī Liepājas ostā pakāpeniski tika uzsākta jaunā graudaugu sezona, kas nodrošināja beramkravu grupā lielāku labības un labības produkti īpatsvaru – 265 tūkst. tonnu jeb 59,4 %, kam sekoja bagātinātās antracīta ogles 18% un celtniecības materiāli (cements) – 12 %. Mazākos apjomos pārkrauti arī koksnes šķelda, minerālmēsli un citas beramkravas.

Ģenerālkravu grupā stabila ir ro-ro kravu plūsma, ko nodrošina regulārā prāmja līnija Liepāja – Traveminde (Vācija) un kokmateriāli. Lejamkravu apgrozījums šā gada septembrī bija 29,7 tūkst. tonnu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, atzinīgi vērtē Liepājas ostas stividorkompāniju darbību, kas elastīgi pielāgojas tirgus nosacījumiem un savus terminālus ir veidojušas tā, ka var apkalpot ļoti dažādus kravu veidus. Liepājas osta jau no savas darbības atjaunošanas ir veidojusies kā multifunkcionāla osta ar elastīgu pakalpojumu cenu politiku, lielu uzmanību pievēršot vietējo kravu piesaistei un pārkraušanai.

Septembrī lielākais kravu apgrozījums bija LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" – 209 814,83 tonnas, LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal" – 165 340,03 t un LSEZ "Terrabalt" SIA – 92 234,38 tonnas.
 
2017. gada deviņos mēnešos kopumā Liepājas ostā pārkrautas 4 753 767,92 tonnas, kas ir par 22,8 % vairāk nekā gadu iepriekš, apkalpoti 1 044 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 31 939 pasažieri. No janvāra līdz septembrim pārkrautas 3473,5 tūkst. tonnas beramkravu (73%),  916,8  tūkst. tonnas ģenerālkravu (19%), bet lejamkravu apgrozījums bija 363,4 tūkst. tonnu (8%). Šā gada deviņos mēnešos pārkrauto  konteineru skaists bija  3259 TEU (divdesmit pēdu ekvivalenta) vienības, bet ro-ro vienību –  29 393.