Papildināts. No 2. līdz 23. aprīlim domes Nekustamo īpašumu pārvaldē izskatīti tikai trīs darījumu līgumi, Aattīstības komitejas deputātus informēja izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.

Pēc pārvaldes rekomendācijas deputāti lēma, ka visos trīs gadījumos pašvaldība atteiksies no pirmpirkuma tiesībām.

Viens no īpašumiem – zemesgabals 554 m2 platībā Autoru ielā 14 – pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 6 500 eiro.

Savukārt dzīvojamā māja un saimniecības ēka, kā arī zemesgabals 708 m2 platībā Svētes iela 11 pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 46 000 eiro, bet dzīvojamā māja un zemesgabals 391 m2 platībā Vēžu iela 1 pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro.

Īpašumu Vēžu ielā 1 iegādājies uzņēmējs Oļegs Hramovs, kurš iepriekš par 200 000 eiro jau bija nopircis īpašumu Vēžu ielā 3.