Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par SIA "Liepājas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Lai uzklausītu Liepājas pilsētas iedzīvotāju viedokli par SIA "Liepājas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmi. Tā notiks piektdien, 24.jūlijā, pulksten 12 Liepājas Latviešu biedrības namā.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 0,63 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 0,98 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifu projektos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties Liepājas pilsētas iedzīvotāji, SIA "Liepājas ūdens” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2015.gada 23.jūlijam (kontaktpersona Andris Šulgins, t.67873194;  andris.sulgins@sprk.gov.lv).   

Iepazīties ar SIA "Liepājas ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā www.sprk.gov.lv , sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes .

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.