Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 2.augustam pulksten 14.

Līguma ietvaros informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, Ausekļa ielā 9, Liepāja, tiek realizēta SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" ietvaros.

Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka iepirkumam ir septiņas daļas. Konkursa rezultātā tiks iegādāta foto un video tehnika, datoru iekārtas un piederumi, datortehnika, uzlādes skapji, tīkla iekārtas, interaktīvie ekrāni un digitālās mācību iekārtas.