Pēc augusta nogalē Liepājā notikušā izglītības vadītāju un komandu foruma "Izglītība VAR" radās atziņa, ka izglītība nav tikai cietie diploma vāki un samta cepure, kuru var lepni parādīt saviem vecākiem, radiem, draugiem. Šobrīd jēdziens "izglītība" iegūst pavisam jaunu nozīmi, stāsta Biznesa augstskolas "Turība" Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute–Zariņa, uzsverot, ka panākumu pamatā ir spēja pārvērst izglītību veiksmīgos lēmumos.  

Izglītības aizkulises

Lai iegūtu kvalitatīvu izglītību, jāiziet gana garš un daudzveidīgs process. Kādu brīdi pat var šķist, ka cīnies ar katru savu rakstīto darbu, bet, kad izlaidumā sadzirdi savu vārdu un uzvārdu,  aiz sajūsmas gribas pacelties 5 cm virs zemes. Katrs absolvents zina, ka, lai saņemtu šo diplomu un cepuri – ir daudz paveikts un ieguldīts, satikti neskaitāmi cilvēki, apmeklētas daudzas lekcijas, kā arī ārpusstudiju notikumi un pasākumi.

Būtiski ir ne tikai "kas", bet arī "kā"
Studiju laiks ir jauna vide, cilvēki, lektori, meistarklases, dažādi vietējie vai starptautiskie projekti, dalība konkursos, semināros, konferencēs, vēl prakses laiks, kad iegūtās akadēmiskās zinības apvienojas ar praktisko pieredzi. Izglītošanās ir laiks, kad katrs no mums paplašina savu redzesloku un uzzina, ka būtiski ir ne tikai "kas", bet arī "kā". Šie, manuprāt, ir divi būtiskākie jautājumi, kuri nevar pastāvēt viens bez otra, ja mēs runājam par izglītību. Ne velti Alberts Einšteins sacījis: "Izglītība ir tas, kas paliek pāri pēc tam, kad ir aizmirsts viss, kas mums mācīts."

Efektīva mūsdienu mācību programma
Lai saprastu, kāda ir efektīva mūsdienu mācību programma, vispirms jāsāk ar patības apzināšanos – kas es esmu, kādas ir manas labākās un vājākās īpašības? Pasniedzējiem jāmāca studentiem domāt un atrast motivāciju sevī, nevis tikai apgūt teoriju. Zināšanas ir būtiskas un nepieciešamas, bet vēl nozīmīgāka ir spēja tās pielietot praksē. Kad students domā, viņš izmanto apgūto teoriju, bet, kad viņš darbojas praktiski, viņš saliek kopā teoriju un savas idejas vai risinājumus, radot jaunu praktisko pieredzi.

Skats nākotnē

Nākotnes izglītības pamatā jābūt spējai domāt, analizēt un pieņemt lēmumus, nevis tikai faktu apguvei. Panākumus gūs tie, kuri spēs savas zināšanas pārvērst lēmumos, jo tieši tas palīdzēs sasniegt efektīvus rezultātus.