Kopā ar dzīvesbiedri. Foto no Facebook.com.


Goda liepājnieks, Latvijas Vīru biedrības (LVB) līdzdibinātājs, darījumu cilvēku un speciālistu evaņģēliskās kristiešu vīriešu asociācijas "Gideons" Latvijas apvienības ilggadējs prezidents, 16 mazmazbērnu vecvectēvs Tālivaldis Vēsmiņš ir satraukts par partiju attieksmi pret konservatīvajām ģimenes vērtībām.

Neaģitēju par kādu partiju vai cilvēku. Tikai vēlos sniegt informāciju, lai vēlētājiem būtu skaidrs, kādas vērtības partijas aizstāv (pēc Satversmes 100.panta ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus). Cenzūra ir aizliegta.

Ir desmit partijas, kas atbildējušas uz asociācijas "Ģimene" visām partijām izsūtītā lūguma atbildēt uz 41 jautājumu, un solījušas aizstāvēt konservatīvās ģimenes vērtības. Un ir trīs liberālās partijas, kas aizstāv liberālās vērtības – atteikšanos no bioloģiskā vīrieša un sievietes dzimuma, pieņemot pēc paša jušanas un vēlmēm "dzimti", un mācīt to visā izglītības sistēmā un informācijas telpā.

Uz jautājumu "vai atbalstāt ģimenes, kas balstās laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, jēdziena nostiprināšanu Satversmē?" ar "nē" atbildēja tikai partija "Konservatīvie". Arī par 10., 16., 21. un 30. jautājumu "Konservatīvo" atbildes bija pretējas asociācijas "Ģimene" un pārējo desmit partiju atbildēm. Par šiem jautājumiem "Konservatīvo" atbildes sakrita ar liberālo partiju viedokļiem.
 
Ar "Jā" atbildēja desmit partijas, kas atbalstīja tradicionālās ģimenes vērtības: Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"; Zaļo un Zemnieku savienība; "Apvienība Latvijai"; Tautas kalpi Latvijai; "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"; Latvija pirmajā vietā; "Suverēnā vara"; "Saskaņa", sociāldemokrātiskā partija; politiskā partija "Katram un katrai"; politiskā partija "Republika".
 
Liberālās partijas "Jaunā vienotība", "Attīstībai/Par!", "Progresīvie" izmainījušas Satversmi, to papildinot ar Konvencijas liberālajām normām.

Ratificēsim Stambulas konvenciju. Ierobežosim naida runu, aizliegsim vērsties pret personām seksuālās vai dzimuma identitātes dēļ. Iestāsimies par visu laulību vienlīdzību un transpersonu identitātes cieņpilnu apstiprinājumu. Ar saukli – aizsargāt sievietes un ģimenes no vardarbības pēc "Attīstībai/Par" un "Jaunā Vienotība" pieteikuma, Satversmes Tiesa (ST) 2021. gada 4.jūnijā, lietā Nr. 2020-39-02 " pieņēma spriedumu "Par Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu". ST pieņēma nepārsūdzamu spriedumu (sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā).
 
Konvencijas 12. panta 1. punkts atbilst Satversmes ievadam, 1., 99. un 110. pantam, kas uzliek pienākumu "Latvijā izskaust vīrieša un sievietes lomas" ne tikai sabiedrībā, bet arī ģimenē. Par to liecina tas, ka, pamatojoties uz ST 2020. gada spriedumu, sievietei piešķirts tēva statuss. 30 viendzimuma pāri iesnieguši tiesā pieteikumus, atzīt viņus kā ģimeni Satversmes 110. panta izpratnē. Četri pieteikumi izskatīt un atzīti par ģimenēm 110. panta izpratnē.

Konvencijas 4. panta 4. punkts atbilst Satversmes 91. pantam, kas uzliek pienākumu Latvijā novērst "dzimtē" balstītu vardarbību – "naida runu". "Dzimtes" definīciju katrs var izlasīt, Google, ievadot "dzimte un dzimums, kāda atšķirība". LGBT aicinājums ir atteikties no vīrieša un sievietes dzimuma un pieņemt "dzimti". "Dzimti" katrs var pieņemt un mainīt pēc savām izjūtām. Citāts par to, kas ir "dzimte": "Dzimtes identitāte ir tava psiholoģiskā izjūta par sevi. Dzimtes identitāte "notiek tavā galvā" – kā tu identificējies".

Par "naida runu" tiek klasificēta Satversmē rakstīto pienākumu un kristīgo vērtību mācīšana un paušana: ka Dievs radījis vīrieti un sievieti, lai vairotos, lai saglabātu sabiedrību; ka bērniem būs klausīt vecākus un skolotāju. Ka grēks ir darīt otram pāri, kā arī piekopt viendzimuma seksuālās attiecības. Kristīgās vērtības radījis Jēzus Kristus, no kura piedzimšanas skaita mūsu ēras gadus. Jēzus izmainīja vērtību sistēmu: mīlēt savus draugus un nīst savus ienaidniekus, bet mīlēt un lūgt Dievu par ienaidniekiem un pabarot, ja viņi ir izsalkuši. Jēzus arī pavēlējis savas intereses upurēt sabiedrības labā, pasludināt labo vēsti, mācīt negrēkot – nedarīt otram pāri, nezagt, nepiekopt viendzimuma seksuālās attiecības.

Aizsargāt "dzimti" no "naida runas" nozīmē aizsargāt no Satversmē rakstītā, kristīgo vērtību un pienākumu mācīšanas un sludināšanas. Par to Somijā tiesāja piecu bērnu māti-Raivi Rasaneni.

Konvencijas 14.pants atbilst Satversmes 112. pantam, kas uzliek pienākumu Latvijā visos izglītības līmeņos un informācijas telpā mācīt 14.panta 1) un 2) punktā minēto: izskaust vīriešu un sievietes lomas sabiedrībā un ģimenē, pieņemt pēc paša izjūtām un vēlmēm "dzimti".
 
Ja Latvijā mācīs Satversmē papildinātās liberālās vērtības – atteikties no Satversmē rakstītām kristīgām vērtībām un pienākumiem un tos izskaudīs, jaunā paaudze droši vien atteiksies no pienākumiem un pieņems bioloģiskā dzimuma vietā "dzimti" pēc paša izjūtām un vēlmēm. Vai tad visas vardarbības, krāpšanas, izvarošanas, zagšanas, slepkavības nenotiek no psiholoģiskām izjūtām galvā?

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijas 29.panta 1. punkts saka: "Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iespējama viņa personības brīva un pilnīga attīstība". Tad jau liberālo partiju Satversmes papildinājums ar Konvencijas trīs punktiem ir kliedzošā pretrunā ar ANO deklarāciju!
 
Partijas, kas nav atbildējušas uz jautājumiem, kā arī programmās nav paredzējušas atbalstīt ģimenes vērtības: "Latvijas Krievu savienība", Tautas varas spēks, "Stabilitāte!", "Vienoti Latvijai", "Konservatīvie".
 
Tautai ir dota vara Saeimā ievēlēt deputātus, kas aizstāvēs un atjaunos Satversmē rakstītās konservatīvās vērtības vai kas aizstāv liberālās vērtības un papildinājuši Satversmes ievadu un piecus pantus ar liberālām vērtībām. Kam nav savs viedoklis, piekrīt Satversmē veiktajām liberālajām izmaiņām. Vēlētāji, kam nav savs viedoklis un kas piekrīt Satversmē veiktiem grozījumiem, nepiedaloties vēlēšanās, tos atbalstīs.