Liepājniekiem tiek stāstīts, ka esmu pieprasījis izsniegt man informāciju, kas satur komercnoslēpumu, taču tie ir klaji meli, saka deputāts Ivars Kesenfelds.

Piektdien domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls izplatīja paziņojumu, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) savā atbildē domei esot norādījis: pašvaldības deputāts nav tiesīgs saņemt dokumentus, kuri no komersanta nonākuši domes Iepirkumu komisijas rīcībā un satur komercnoslēpumu. Tieši šādu informāciju vēloties saņemt deputāts Ivars Kesenfelds.

Tā kā IUB vēstules oriģinālu pašvaldība kopā ar paziņojumu nebija izplatījusi, lūdzām deputātu Ivaru Kesenfeldu iepazīstināt lasītājus gan ar šo dokumentu (sk.zemāk), gan komentēt "zināšanai" izplatīto pašvaldības vēstījumu.

Ivars Kesenfelds: "Ir mazi meli un ir lieli meli. Šajā gadījumā ir vai nu lieli meli vai arī domes vadības reportieris Štāla kungs savas nekompetences dēļ sajaucis juridiskus terminus, nav sapratis no Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka, jurista Normunda Vaiteika saņemto informāciju vai arī Štāla kungam apzināti sniegta nepatiesa informācija, lai dezinformētu liepājniekus (Ar Vaiteiku pašu piektdien sazināties neizdevās – irliepaja.lv).

IUB vadītājas atbilde, kas sniegta gan domei, gan man, kā deputātam, ir  korekta un visaptveroša. Tāpēc atgādināšu, ka nekad neesmu griezies pie Seska kunga ar pieprasījumu, lai man izsniedz iepirkumu procedūras laikā saņemtos pretendentu piedāvājumus, kā to savā paziņojumā interpretējis Štāls, un kuri patiešām var saturēt komercnoslēpumu.

Deputāta pieprasījumā Liepājas domes priekšsēdētājam esmu lūdzis vienīgi aktus par faktiski padarītiem būvdarbiem, uz kuru pamata pašvaldība veic samaksu darba izpildītājam (runa ir konkrēti par Liepājas muzeja renovācijas darbiem). Šie dokumenti attiecas uz periodu, kad iepirkumu procedūra jau ir beigusies, kad noslēgts līgums starp pašvaldību un iepirkuma uzvarētāju, un darbi ir uzsākti.
 
Līdz ar to uzskatu, ka domes mājas lapā liepaja.lv un portālā liepajniekiem.lv izplatīts paziņojums, lai manipulētu ar svarīgu informāciju un apzināti maldinātu liepajniekus. Šajā gadījumā to ir viegli izdarīt, jo vairums cilvēku nav lietas kursā par juridiskiem terminiem un to niansēm attiecībā uz pašvaldības iepirkuma lietām un likumā noteiktajiem pašvaldības deputātu pienākumiem un tiesībām.

Bet Seska kungam gribu atgādināt, ka Liepājas domes preses dienesta darbiniekam Štāla kungam pašvaldība maksā algu nevis par dezinformēšanu, bet gan par Liepājas iedzīvotāju informēšanu."