Jau ceturto gadu Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un Liepājas uzņēmējiem organizēja vides projektu konkursu.

Novembra pēdējās dienās notika konkursa izvērtēšanas komisijas sapulce, kurā tika pieņemts lēmums apstiprināt trīs projektu realizāciju, katram piešķirot 100 eiro, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Ar Liepājas Novada fonda atbalstu pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" atbalsta biedrība izstrādās vides izglītības spēles pirmsskolas vecuma bērniem. Biedrība "Ziemupīte" rūķi Ziemassvētku laikā organizēs nodarbības Rūķupes apmeklētājiem, kurās būs iespējams izveidot lukturus no plastmasas pudelēm. Savukārt biedrība "Tējas istaba" organizēs radošās darbnīcas pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm, kā arī cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kurās būs iespējams izmantot dažādus materiālus atkārtoti.

Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA "Eko Kurzeme", SIA "Liepājas RAS" un SIA "Vides pakalpojumu grupa", kā arī Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa.