Ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu pašvaldība atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, tostarp ēku Friča Brīvzemnieka iela 28.

Īpašums Friča Brīvzemnieka iela 28, kas sastāv no zemesgabala 577 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto maksu 90 000 eiro. Pašreizējais ēkas īpašnieks ir Rīgā esošā Miega slimību centra dibinātājs un līdzīpašnieks, ASV praktizējošais  Dr.Dainis Irbe, kas ēku janvārī iegādājies no līdzšinējā īpašnieka SIA "Briko", kas savukārt to 2017.gada novembrī nopirkusi no SIA "Jaunliepājas namsaimnieks". Kādu laiku ēkā saimniekoja populārā kultūrvieta-kafejnīca "Kursas putni", kas tagad atrodas Juliannas pagalmā. Ar savām radošajām idejām namā turpina darboties mākslinieks Guntis Otaņķis.

Tāpat pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības uz šādiem iepriekšējā mēnesī pārdotiem nekustamajiem īpašumiem:

Mirdzas Ķempes iela 34, sastāvoša no zemesgabala 1547 km2 kopplatībā, kas pārdots par 4900 eiro; Slapjajā iela 10, kas sastāv no zemesgabala 2331 m2 kopplatībā un pārdots par 4700 eiro; Lauku iela 17A, kas sastāv no zemesgabala 653 m2 kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un trīs palīgēkām, par maksu 150 000 eiro.