Portāla irliepaja.lv lasītājs jautā, vai ilgi "zebra" Kungu ielā pretī topošajam muzejam – Hoijeres viesnīcai – vedīs uz iežogotu objektu, kur notiek būvdarbi?

Lasītājs iesaka gājēju pāreju pārcelt uz krustojuma pretējo pusi, jo "Kungu ielā ir ļoti dzīva satiksme, tāpat ielu pāriet grūti, bet turpat blakus, Bāriņu ielā, ir divi bērnudārzi, un lielākoties vecāki no centra puses uz tiem dodas pa Kungu ielas ietvi, kas ir pretī šim krustojumam."

Sazinoties ar Komunālo pārvaldi, noskaidrojās, ka "par satiksmes shēmu (organizāciju) šajā gadījumā atbild būvnieks."

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls arī skaidro: "Hoijeres bijušās viesnīcas restaurators jeb būvnieks 2018.gada 17.septembrī VAS "Latvijas valsts ceļi" Liepājas nodaļā ir saskaņojis Kungu un Bāriņu ielu satiksmes shēmas (t.sk. gājēju pārvietošanās iespējas), kas izstrādātas, lai varētu veikt nepieciešamos zemes darbus Kungu un Bāriņu ielā gar nekustamo īpašumu Kungu ielā 24".

Atbilstoši saskaņotajām shēmām būvnieks arī uzstādījis informatīvās un ierobežojošās ceļa zīmes un pagaidu žogus.

"Papildus uzstādītas informatīvās zīmes gājējiem, lai norādītu, ka gājēju kustība var tikt turpināta starp pagaidu būvdarbu zonu norobežojošo žogu un brīdinājuma vadstatņiem uz brauktuves. Arī pievienotajā foto attēlā ir redzama papildus uzstādītā informatīvā zīme gājējiem, kas norāda, ka pēc gājēju pārejas šķērsošanas, kustību drīkst turpināt gar žogu," norāda Štāls.