Konkursā, kurā Liepājas vēsturisko ēku īpašnieki vai valdītāji var saņemt pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, saņemts 31 projekta pieteikums un no tiem atbalstīti 30 projekti.

Par to aģentūru LETA informēja Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls. Pašvaldības līdzfinansējumam iesniegto un akceptēto kultūras pieminekļu saraksts apskatāms šeit.

Saraksts liecina, ka no pašvaldības kopējā finansējuma 46 955,97 eiro vislielāko atbalstu 19 000,29 eiro vērtībā saņems biedrība "Liepājas Krievu kopiena" par ēku Kūrmājas prospektā 20. Kā iesniedzēja pārstāvis minēts domes deputāts Romāns Miloslavskis. 19 tūkstoši eiro ir ievērojami vairāk nekā otrs visdāsnāk (2000 eiro) atbalstītais pieteikumums.

Kā raksta aģentūra LETA, konkursa komisija ir pabeigusi kultūras pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu izskatīšanu un izvērtējusi visu pieteikumu noformējumu atbilstību nolikumam un to, vai vēsturiskās ēkas statuss atbilst noteikumu nosacījumiem, kā arī izmaksu pamatotību.

Viens pieteikums ir noraidīts, jo tā iesniedzējs vienlaikus vēlējās saņemt atbalstu divu viņam piederošu atsevišķu īpašumu sakārtošanai. Tas neatbilst saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", skaidroja Štāls.

Būvvalde, izsūtot vēstules pa pastu, informēs katru pretendentu par komisijas lēmumu un aicinās ierasties slēgt līgumus par pašvaldības piešķirtā atbalsta saņemšanu.

Kopējā naudas summa, par kuru vēsturisko ēku īpašnieki vai valdītāji vēlas sākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedz 69 905 eiro. No pašvaldības iesniedzēji varēs saņemt aptuveni 46 000 eiro. Šā gada pilsētas budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanai rezervēti līdzekļi 50 000 eiro apmērā.

Dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbiem līdzfinansējums ir paredzēts līdz 75% no kopējām izmaksām, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai, – līdz 50%.

Tikai viens no iesniegtajiem projektiem saņems līdzekļus vēsturiskās ēkas saglabāšanas būvdarbu līdzfinansēšanai, bet pārējie 29 projektu pieteicēji – atbalstu būvprojektu izstrādei un dokumentācijas sagatavošanai (ēku apsekošanai, inventarizācijai, arhitektoniski vēsturiskai izpētei u.tml.). Būvdarbi, visticamāk, varētu sākties tikai nākamgad vai aiznākamgad.

Jau ziņots, ka šī gada maijā Liepājas dome apstiprināja saistošos noteikumus "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai". Tie paredz, ka turpmāk pilsētas pašvaldība līdzfinansēs kultūras pieminekļu saglabāšanu pilsētā, kā arī nosaka atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un līguma slēgšanu.

Liepājā ir ievērojams skaits vērtīgu ēku ar kultūras pieminekļu statusu, kam nepieciešami tehniski uzlabojumi. Pilsētas līdzfinansējums atbilstoši minētajiem noteikumiem tiks piešķirts, lai veicinātu ne tikai vēsturisko ēku sakārtošanu, bet uzlabotu pilsētvidi kopumā.

Finansiālo atbalstu pašvaldība plānojusi sniegt gan projektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai (ēku apsekošanai, inventarizācijai, arhitektoniski vēsturiskai izpētei u.c. darbībām), gan arī būvdarbiem un būvelementu atjaunošanai.

Liepājā ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kurā iekļaujas aptuveni 400 vēsturiskas ēkas.