Lai uzlabotu vides kvalitāti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtnē un veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, Liepājas pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma programmai jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji pašvaldības projektu konkursā var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu jeb atkritumu sētiņu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro.

2022.gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 4800 eiro, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Projektu pieteikumus līdz 15. jūlijam var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā vai nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6.

Plašāka informācija par nepieciešamo dokumentāciju pieejama pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā "Atkritumu sētiņu izveide": https://www.liepaja.lv/atkritumu-projekti/atbalsts-atkritumu-setinu-izveidei/.

Līdzfinansējums šai iniciatīvai tiek piešķirts kopš 2017. gada. Kopumā piecu gadu laikā iedzīvotāji iesnieguši 105 projektus, saņemot līdzfinansējumu nepilnu 77 000 eiro apmērā.

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē, zvanot pa tālruni: 29 407 687 vai rakstot e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv.