Lai kā Aigars Štāls Būvvaldes vārdā centās pārliecināt portālu par pretējo, proti, ka „tā nav autostāvvieta”, ikviens var pārliecināties, ka Dīķa ielā 6 tāda tomēr ir ierīkota.

Par to liecina gan norobežotais un izbruģētais laukums ar iezīmētām stāvvietām, gan norāde ar darba laikiem, autostāvvietas simboliem un piebildi „Ar abonementiem”, gan uz laukuma novietotās automašīnas, kas tur parādījās līdz ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārcelšanos uz jauno mājvietu Jūras ielās 25/29.

No VID saņemtā atbilde kliedē jebkādas šaubas par to, ka tādā vai citādā veidā Jūras ielā 25/29 esošās „Gallery” tuvumā autostāvvietām bija jābūt.

Proti, vēstulē, ko saņēmām no VID Sabiedrisko attiecību daļas, teikts: „[..] pārejot uz jaunajām telpām Liepājā, Jūras ielā 25/29, telpu nomas un apsaimniekošanas maksa ir 4,30 lati bez PVN par vienu kvadrātmetru. Nomas maksā ir iekļauta telpu, t.sk. lokālā datoru un telefonu tīkla nomas maksa; autostāvvietas ne mazāk kā 20 automašīnām nomas maksa; maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem un sistēmu tehnisko apkopi, kas tiks veikta saskaņā ar tehnisko specifikāciju un apsaimniekošanas programmu; apsardzes pakalpojumi, kā arī visi ar telpu un to uzturēšanu saistītie nodokļi un nodevas.”

Ēkas saimnieks uzņēmējs Juris Aizezers portālam negribēja atklāt nomas maksas apmēru un nosacījumus, aizbildinoties, ka nesniedz informāciju par klientiem.

Taču visdrīzāk klusēšanas iemesls bija pavisam cits – zināma „kautrība” par to, ka šīs teritorijas saimnieks autostāvvietas ierīkojis, izjaucot pilsētbūvniecības pieminekļa – pilsētas vēsturiskā centra – kvartāla apbūvi un lielā steigā nojaucot īsā laikā degradētu ēku!

Iepriekš, kad portāls interesējās Būvvaldē, vai ir saskaņots autostāvvietas projekts vai arī tā ir nelegāla autostāvvieta, saņēmām atbildi, ka „tas, ko jūs redzat, nav tas, ko jūs redzat", un notiekošais Dīķa ielā 6 notiek saskaņā ar ēkas demontāžas projektu un tajā ietilpstošu teritorijas rekultivāciju.

Vakar portāls saņēma ziņu no Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla, ka, cik viņam zināms, uzņēmējs vēl nav nodevis ekspluatācijā ēkas nojaukšanas projektu un ka, iespējams, tam nākuši klāt kādi jauni saskaņojumi.

Būvvaldes pārstāvis sola sniegt sīkāku informāciju, tiklīdz tāda būšot.

Atgādināsim, ka  iepriekš Juris Aizezers "Gallery" ēku Jūras ielā 25/29 ar domes atļauju uzbūvēja bez projektā paredzētā auto novietņu skaita pazemes garāžā.

P.S.
Kas attiecas uz nomas maksu, tad VID atsūtītajā vēstulē arī paskaidrots, ka „pārejot uz jaunajām telpām Jūras ielā 25/29, samazināsies arī komunālo pakalpojumu izmaksas, jo ēka Jūras ielā 25/29, Liepājā ir energoefektīva, un telpu plānojums pielāgots tieši VID struktūrvienību vajadzībām, lietderīgi izmantojot katru platības kvadrātmetru.

Savukārt līdzšinējo telpu Liepājā, Lielajā ielā 13 nomas maksa bija 6,36 lati bez PVN par vienu kvadrātmetru.”