Kāds pensionāru pāris no Cīravas ielas mēģina atbrīvoties no divām milzu papelēm, kas aug netālu no viņu mājas. Iesaistīts pat raidījums "Bez tabu”.

"Ja šie koki uzgāzīsies mājai, var notikt traģēdija… Kāpēc Liepājas pašvaldība vilcinās?” – ar šādu virsrakstu portāls skaties.lv nesen publicēja ziņu par divām milzu papelēm Cīravas ielā 11, Liepājā. Sižetu par kokiem bija sagatavojis arī raidījums "Bez tabu”.

Stāsts ir par privātmāju Cīravas ielā 11, kuras iemītnieki baidās, ka mājai un pašiem var būt bīstami divi milzīgi, apmēram trīs metru apkārtmēru sasnieguši, iespējams, nedroši koki.

Pamats bažām esot, jo nesen, veicot zemesdarbus, kokiem it kā apcirsta daļa sakņu, turklāt pensionāriem jau bijusi nepatīkama pieredze, kad vējš nolauza lielāku koka zaru, un tas uzkrita uz dzīvojamās ēkas stūra, to izpostot. Šis zars, tāpat citi bīstamākie zari, gan ir nozāģēti, un, kā TV sižetā apliecina kokkopis Vaironds Bitenieks, koka stumbrs ir vesels.

Mājas iemītnieki 2009.gadā bija lūguši pašvaldību apzāģēt kokam zarus, "lai tajā varētu ligzdot stārķi”.

Pašvaldības izveidotā Apstādījumu uzraudzības komisija, novērtējot situāciju dabā, toreiz konstatēja, ka pie nama augošās papeles zaros atrodas stārķu ligzda, un iepriekš apzāģētie koka zari ir atauguši un sakuplojuši tā, ka stārķi nevar atgriezties ligzdā.

Komisija toreiz atļāva organizēt papeles apzāģēšanu, pieaicinot profesionālu koku kopēju, kas arī tika izdarīts.

Pērn novembrī, vēlreiz apsekojot kokus, komisija konstatēja, ka Kanādas papeļu stumbru apkārtmērs ir 4,10 m un 3,05 m, un Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tik resnu koku ciršana jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Pārvalde savā atzinumā norādīja, ka šo koku likvidēšana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, bet tā kā koki ir ainaviski un nav bīstami, tieši neapdraud dzīvojamo māju, pirms komisija izsniedz koku ciršanas atļauju, jākonsultējas ar arboristu.

Kurzemes reģionālās administrācijas direktores D.Sāmītes parakstītajā atzinumā gan arī teikts: "Koki veseli, to stumbros nav trupes. Kokiem veikta zaru apzāģēšana, kas vērsti īpašuma Cīravas ielā 11 virzienā. Šobrīd koku vainagi un to smaguma centri vērsti īpašuma, kadastra Nr. 17000140448, virzienā. Šis īpašums nav apbūvēts un līdz ar to būves un ēkas netiek apdraudētas."

Tomēr 21.decembrī, atkārtoti skatot jautājumu un ņemot vērā pārvaldes atzinumu, komisija nolēma lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut abu Kanādas papeļu nozāģēšanu 2016.gada rudens darbu plānā.

Kā portālam sacīja pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, ņemot vērā visus atzinumus, papeļu nozāģēšana ir iekļauta plānā, bet tā nenotiks ātrāk par novembri.